2018-07-21 باز هم ترور یکی از مخالفان حکومت اسلامی، اقبال مرادی فعال حقوق بشر
گفتگو با احمد اسکندری تحلیل گر مسائل کردستان
 
2018-07-21 رنج عباس امیر انتظام و حمایتی که از حق او دریغ شد
گفتگو با علی دماوندی فعال سیاسی چپ
 
2018-07-21 خبرها از مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-07-14 پخش اعترافات اجباری چند چهره و ستاره اینستاگرامی از سیمای جمهوری اسلامی
واکنش خشم گینانه افکار عمومی، رژیم دنبال چه چیزی است و هراس آن از چیست؟
رقص تقابل دو سبک زندگی.گفتگو با مینا خانی رقصنده و اکتیویست
 
2018-07-14 ترامپ دربرابر اروپا؟
تظاهرات گسترده علیه ترامپ در لندن
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-07-14 کشتی های کمک های مردمی به غزه به ساحل غزه و اسرائیل نزدیک می شوند!
غزه بزرک ترین زندان جهان. گفتگو با الدوز جاویدی از کنش گران مسافر ship to gaza
 
2018-07-14 سرنگونی، رژیم چنج، ثبات منطقه
سیاست و رویکرد چپ رادیکال چیست؟
نوشته ای از عبدی کلانتری، گپ سعید افشار، بهروز خباز
 
2018-07-09 مهرداد درویش پور، جامعه شناس
میزبان تابستانی