2014-11-22 یک هفته با خبر، گپ و گفت بامدادی
در جا زدن مذاکرات هسته ای، گردهم آئی ها در مرگ خواننده پاپ مرتضی پاشائی،
پایمال کردن حقوق بشر در ایران و......
 
2014-11-15 عبور از دیوار برلین، از آن جنگ سرد تا این جنگ سرد
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2014-11-08 معرفی پروژه ایران در امریکا
پیامد پیروزی جمهوری خواهان در دو مجلس سنا و نمایندگان بر سیاست اوباما نسبت به ایران
ایران در جهان ..... خسرو خسروانی
 
2014-11-01 روز جهانی کوبانی
چگونگی بازتاب شوراهای خودگردان مردمی، مقاومت و مبارزه کوبانی در رسانه ها
گفتگو با هیمن سیدی تحلیل گر سیاسی
 
2014-11-01 سوئد فلسطین را بعنوان یک کشور به رسمیت شناخت
تصمیمی سیاسی یا حقوقی یا هر دو؟
گفتگو با سعید محمودی پرفسور در حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم
 
2014-11-01 سوئد فلسطین را بعنوان یک کشور به رسمیت شناخت
اهمیت این تصمیم دولت سوئد در چیست؟
گفتگو با محسن نجات حسینی آگاه به مساله فلسطین
 
2014-11-01 سفر به اقلیم کردستان عراق. سرزمینی تقسیم شده!
گزارش فرزین ایران فر
 
2014-11-01 به بن بست رسیدن اتحاد دو شاخه کومه له
اخراج شماری از اعضا و کادرها در حزب کومه له کردستان ایران و نقش عبداله مهتدی دبیرکل این حزب
گفتگو با جعفر ایلخانی زاده