2017-00-22 دامن پرچین سبلان
همسفر برنامه رادیو دیو به آذربایجان
 
2016-12-31 افراد بی‌خانمان که در گورستان نصیرآباد شهریار می‌خوابند
واکنش ها به گزارش و عکس‌های سعید غلامحسینی از وضعیت گورخواب‌ها
گفتگو با حمید مافی روزنامه نگار
 
2016-12-31 «زندگانِ» گورخواب و لایه های زیرین این گورخوابیِ ننگین!
احساس شرم و رابطه عدالت خواهی و آسیب های اجتماعی
علت گورخوابی را باید در این نظم انسان سوز جست
گفتگو با محسن حکیمی
 
2016-12-31 اندوه ماه خسته
حسن حسام
 
2016-12-31 راهپیمائی و مارش برعکس از برلین تا حلب! و آتش بس در سوریه؟
ایرانیان تبعیدی و جنگ سوریه
گفتگو با حمید نوذری مسئول کانون پناهندگان ایرانی در برلین
 
2016-12-31 یاد علی رضا شکوهی در سال گرد اعدام او
از ستایش جان باختگان راه آزادی و برابری
تا مستند سازی مقاومت ها در زندان های رژیم اسلامی
گفتگو با ابراهیم آوخ
 
2016-12-31 ادامه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی
گزارش
 
2016-12-31 سیاست دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران
ربیع نیکو ، سعید افشار ، شادیار عمرانی