2016-09-03 مقتول لعنت آباد
حسن حسام
 
2016-08-27 گروه تئاتر کاروان و نمایش ایستگاه آخر در استکهلم
گفت و گو با امیر برعشی و جواد نوروزیان
 
2016-08-20 به یاد رفیق و همکارمان ناصر
گزیده ای از آخرین برنامه های ناصر و گفت و گو با حمید یوسفی
 
2016-08-20 نگاهی به فعالیت های هنری برتولت برشت و ادبیات متعهد
گفت و گو با شهروز رشید
 
2016-08-07 نگاه هاى گوناگون به ادبيات تبعيد ايران
گفتگو با رضا قاسمی
برنامه اى از فرزين ايران فر
 
2016-08-06 موج بلند(هفدهم) هنر و جامعه
گفت و گو با اسفندیار منفردزاده
مجله رادیوئی سیاسی، اجتماعی، هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی
 
2016-07-30 نگاه هاى گوناگون به ادبيات تبعيد ايران
گفتگو با بهروز شیدا
برنامه اى از فرزين ايران فر
 
2016-07-27 با وجود سرکوب، حضور جوانان در مراسم سالگرد احمد شاملو، شاعر بزرگ آزادی فراگیرتر...
گفت و گو با رضا خندان، عضو کانون نویسندگان ایران