2016-04-23 طبقه متوسط ، طبقه کارگر
از جایگاه در افتصاد و تولید تا فرهنگ و سبک زندگی
گفتگو با فروغ اسدپور پژوهش گر مارکسیست
 
2016-04-23 بحث ها و جدل های برآمده از استعفای یک وزیر در سوئد
راسیسم ساختاری، اسلام گرائی، جامعه چند فرهنگی
گفتگو با مهرداد درویش پور جامعه شناس
 
2016-04-16 سبک‌های زندگی در ایران امروز
تجربه ها تغییرها معیارها هویت ها فرهنگ ها تقابل ها
زیر پوست شهر چه می گذرد؟
گفتگو با آزاده کیان و نعیمه دوستدار
 
2016-04-09 دستفروشان همان کارگران اخراجی و تهیدستان حاشینه نشین شهرها هستند.
گفت و گوی سعید افشار با بهروز خباز
 
2016-04-02 گفت گو و فرهنگ گفت گو
در گفت گوی فرزین ایران فر و سعید افشار با اسفندیار منفردزاده و احمد پوررسول
 
2016-03-26 اعلام فدرالیسم منطقه ای شمال سوریه
از سوی مجلس موسسان اتحاد فدرال دموکراتیک رۆژآوا- شمال سوریه
گفتگو با هیمن سیدی تحلیل گر مسائل کردستان و عمار گلی خبرنگار پایگاه خبری روژ
 
2016-03-22 از نوروز طبیعت تا نوروز آزادی
نوروز در گذز زمان. امید به تفییرو تحول
 
2016-03-12 جشن نوروزی و چهارشنبه سوری در استکهلم
گفتگو با کاموس کیوانی و منصور حسینی تهیه کننده تئاترسراسری سوئد