2016-09-18 نه فراموش شدنی نه بخشودنی! جنبش دادخواهی
مادران پارک لاله،بانو صابری،احمد...
امید منتظری،منیره برادران،حسن اشکوری،حیدر جهانگیری،مریم چیت ساز،رضا معینی،شورا مکارمی،تقی رحمانی،فریبا ثابت، ایرج مصداقی،بانو صابری،احمد موسوی،مادران پارک...
 
2016-09-17 مقایسه‌‌ای میان خاطرات زندان زنان و مردان در دهه‌ی ١٣۶٠
گفتگو با نجمه موسوی، شاعر، نویسنده و مترجم
 
2016-09-17 کودکان زندان
گفتگو با فاطمه جوکار، زندانی سیاسی دهه‌ی شصت
 
2016-09-17 مقایسه‌ای میان زنان و مردان زندانی‌ در ادبیات داستانی‌
گفتگو با علی نگهبان، نویسنده، پژوهشگر ادبی
 
2016-09-11 ایران تریبونال
روزنگار فعالیت های دادخواهانه روند تشکیل دادگاه مردمی ایران تریبونال
گفتگو با بابک عماد نویسنده کتاب ایران تریبونال
 
2016-09-11 شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 در زندان های کردستان و آذربایجان
اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 در زندان تبریز
گفتگو با خسرو بوکانی زندانی سیاسی در دهه 60 به اتهام عضویت در کومه له
 
2016-09-11 خاطره ای از شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی زن در زندان های کردستان
روی خط رادیو همبستگی، تماس تلفنی شنوندگان(فریده)
 
2016-09-11 چگونگی بهره گیری جنبش دادخواهی در ایران از انتشار فایل شنیداری آیت الله منتظری
جمشید اطیابی، روی خط تماس تلفنی