2017-07-16 نگاهی به هفته خبری،نامه های چند تن از زنان زندانی سیاسی
اعتصاب رفتگران در سوئد، جراحی های پلاستیک و عمل بینی در ایران و...
گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2017-06-24 بازنشستگی دوره ای اجباری در زندگی. چه تغییراتی در آدمی پدید می آید؟
از نوستالژی و حسرت ها و آرزوها تا تلاش ها و شتاب ها
میزگرد با تازه بازنشستگان با حضور فریده ابلاغیان، کوکب پرستار، فرزین ایران فر
 
2017-06-20 جستجوی عشق. دیتینگ و قرار و مدارهای آشنائی
نگاهی به رمان در جستجوی عشق نوشته کارین یلم ستروم
گفتگوی جمال خرم و فریده ابلاغیان
 
2017-06-16 نظام بازنشستگی در سوئد
گفتگو با حسن همتی کارشناس بیمه
 
2017-06-03 پایان انتخابات، نگاهی به جامعه امروز ایران
چه روندهائی در لایه لایه و زیر پوست جامعه در جریان است؟
گفتگو با آزاده کیان استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس هفت
 
2017-06-03 سمبل های ملی، ملی گرائی و ناسیونالیسم
گفتگو با فرهاد بشارت
 
2017-05-27 چرائی تبدیل موضوع مهاجران و پناهندگان به مساله تصمیم گیری های جامعه سیاسی
چرا گرایش های راست افراطی و مهاجرستیز بر طبل بزه کاری در میان مهاجران می کوبند؟
گفتگو با جمال میرخرم تحلیل گر مسائل سوئد و نادر کارمند امور زندان ها
 
2017-05-20 هموفوبیا، هم جنس گرا و ترانس هراسی و تبعیض علیه هم جنس گرایان
پیش داوری ها و تعصبات نسبت به دگرباشان و چگونگی مقابله با آن
به عشق احترام بگذارید! گفتگوی فرزین ایران فر با مهناز قزلو