2017-10-29 گفت و گوی فرزین ایران فر با شهروز رشید نویسنده و منتقد
ادبیات تبعید،نگاهی به رمان از آینه بپرس شهلا شفیق
ادبیات ما وارد مرحله دیگری شده،تبعید وطن ماست
در این صدا، در آن سخن.در گستره ادبیات
 
2017-10-21 کناره گیری از شورای هماهنگی نیروهای چپ و کمونیست
توضیح روبن مارکاریان نماینده سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) از چرائی و دلایل جدائی
توضیح هلمت احمدیان از حزب کمونیست ایران در پاسخ
 
2017-10-14 تبعید، تبعیض، بی حقوقی و جنگ، سوژه های عکس بابک سالاری
عکس هائی از به حاشیه راندگان و ستم دیدگان
گفتگو با بابک سالاری هنرمند عکاس
 
2017-10-07 پایان تحصن دو ماهه پناه جویان افغان در استکهلم
مبارزه برای دریافت اجازه اقامت و جلوگیری از اخراج ها ادامه دارد
گفتگو با امیر نبی زاده از سخنگویان تحصن
 
2017-10-01 از آینه بپرس
گفتگو با شهلا شفیق
 
2017-09-30 در جستجوی یحیی. کتاب خاطرات
گفت و گو با حسین مولا (2)
 
2017-09-23 گفت و گو با حسین مولا (حسن رادیو آزادی)
درباره کتاب خاطراتش،در جستجوی یحیی
 
2017-09-16 بازخوانی دهه شصت و کشتار زندانیان سیاسی در زندان های حکومت اسلامی
لطیفه قرائی فرزند قرائی از اعدام شدگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67