2012-04-03 گزارش از نمایشگاه :امید نام من است. یادگارهای زندان و فرار – ایران٬دهه شصت
سرگذشت مرا در تاریخ رسمی ایران نخواهید یافت. سرزمینی که والدینم جانشان را در راه آزادی آن باختند.یادگارهایشان را بازماندگان به من رسانده اند. من آنها را حفظ کرده‌ام...
 
2012-04-03 تقویم تاریخ
تعیین مبدإ تفویم ها و نامگذاری روزها
گفتگو با علی حصوری
 
2012-03-24 خانه دائی جان ناپلئون ....
داستان خانه ای که در معرض نابودی است
 
2012-03-24 دیدار نوروزی
تقابل و درهم آمیختگی غم و شادی !
در خانه احمد اخوان، در خانه مه لقا کریمی ( مادر جهانگیری)
 
2012-03-24 نوروز و سنت ها
در گذر اندیشه .... جواد تسلیمی
 
2012-03-17 برنامه ویژه نوروزی
برنامه ویژه نوروزی شعر و ترانه ، گپ و گفتگو ، با شنوندگان و .......
 
2012-03-10 گروه موسیقی کایر در برنامه های نوروزی
گفتگو با جمال محمدی
 
2012-03-10 مراسم چهارشنبه سوری در مرکز استکهلم
گفتگو با منصور حسینی