2016-03-12 انتخابات تعیین نامزدهای رئیس جمهوری امریکا پدیده های بی سابقه. برنی سندرز و...
گفتگو با یونس پارسابناب امریکا شناس و پژوهش گر تاریخ و جنبش های اجتماعی
 
2016-03-12 دیوار دور اروپا قطور تر و بلندتر معامله اتحادیه اروپا با دولت ترکیه بر سر...
گفتگو با احمد پوری فعال و پژوهش گر پناهندگی
 
2016-03-12 نگاهی به اسکار امسال (2016) و برنده بهترین فیلم اسپات لایت(Spotlight)
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2016-03-12 سردر گمی ها در مفهوم فمینیسم؟ و چالش های امروز فمینیسم
گفتگو با آزاده شکوهی، فمینیست و استاد دانشگاه ملاردالن سوئد
 
2016-03-12 آوای بی سرزمین فیلمی از آیت نجفی درباره ممنوع بودن آوا و تک خوانی زنان در ایران
گفتگوی حسین نقی پور با آیت نجفی هنرمند و فیلم ساز
 
2016-03-12 دروغ های آمار مشارکت مردم در انتخابات، نقد گفتمان اصلاح طلبی
خط مرگ در تعیین حداقل دستمزد و ...
گپ و گفت بامدادی با حضور بهروز خباز، فرزین ایران فر، سعید افشار
 
2016-03-12 فوروم مقاومت در استکهلم . 18 و 19 مارس
مهرنوش شفیعی
 
2016-03-06 نگاهی کوتاه به چند فیلم
بروکلین، مادر دوم، خواهر کوچک مان و mustang