2016-04-09 نیهیلیسم جهاد تروریستی، اسلامیزه شدن شورش رادیکال
راه‌ مقابله با افراطی‌گری تروریسم احیای رادیکالیسمی انقلابی(امین کیانپور)
 
2016-04-02 نقش و جایگاه سپاه پاسداران در اقتصاد ایران، در مرافعه ومنازعه جناح ها
تاثیر و پیامدهای آن در مجموعه اقتصاد ایران
گفت گو با مهرداد وهابی پژوهش گر و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس
 
2016-04-02 12 بدر، همه پرسی با دغل و فریب روز جمهوری اسلامی
اعتصاب چند تن از زندانیان سیاسی، تنش کم آبی ، دستفروشان و ....
گپ و گفت بامدادی
 
2016-03-26 روندهای پیش رو در چشم انداز سال 1395
سالی می رود، سالی می آید در این دنیای مدور
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2016-03-26 اعلام فدرالیسم منطقه ای شمال سوریه
از سوی مجلس موسسان اتحاد فدرال دموکراتیک رۆژآوا- شمال سوریه
گفتگو با هیمن سیدی تحلیل گر مسائل کردستان و عمار گلی خبرنگار پایگاه خبری روژ
 
2016-03-26 پیام نوروزی ناصر زرافشان
چشم انداز وضعیت اقتصادی در سال آینده
 
2016-03-12 بررسی و ارزیابی نمایش انتخابات مجلس خبرگان و شورای سلامی. نتیجه ها ، نشانه ها
گفتگو با تقی روزبه تحلیل گر سیاسی و رضا علی جانی تحلیل گر سیاسی
 
2016-03-12 بازی عربستان در خاورمیانه و تردید امریکایی ها. پایان یک دوره
نقد و نظر با بهروز فراهانی