2016-04-08 معنای زندگی در نمایشگاه موزه هنرهای معاصر در استکهلم با راهنمای فارسی زبان
نمایشگاهی از آثار 44 هنرمند دنیا در کنار هم و با نگاه و پرسشی که زندگی چیست؟
گفتگو با مینو رقیبی کارشناس هنر در موزه هنرهای معاصر
 
2016-04-02 چرا فیلم و سینما و چرا هنر؟ درنگی بر رابطه هنر و سیاست
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2016-04-02 گفت گو و فرهنگ گفت گو
در گفت گوی فرزین ایران فر و سعید افشار با اسفندیار منفردزاده و احمد پوررسول
 
2016-02-27 تفکر انتقادی را بشناسیم(2)
گفت و گو با احمد پوررسول
 
2016-02-20 انقلاب ایران از منظر کمون پاریس
گفت و گو با محمدرفیع محمودیان
 
2016-02-20 تفکر انتقادی را بشناسیم
گفت و گو با احمد پوررسول
 
2016-02-20 مکثی بر شخصیت و آثار صادق هدایت
گفت و گو با سالور ملایری
 
2016-02-11 پایان نسل آرمان خواه یا جاری در نسل بعدی؟
مشاهدات از مراسم تدفین و یادبود تراب حق شناس
گفتگو با فرزین ایران فر