2016-11-12 نادیا دختر ایزدی در مواجهه با داعش
به افکار عمومی
 
2016-11-12 یاد نیما هاتفی یادگار!
نیما هاتفی فعال سیاسی اجتماعی در پی کشاکشی طولانی با سرطان درگذشت
گفتگوی مردگان از زندگی.گفتگوی زنده یاد ناصر یوسفی با زنده یاد نیما هاتفی
 
2016-11-05 درنگی بر گردهمائی در پاسارگاد بر سر آرامگاه کوروش
و کتیبه مشهور کوروش هخامنشی
 
2016-10-30 موج بلند ..... بدرود تا درودی دیگر
ارزیابی از موج های بلند، تماس تلفنی و نظر چند تن از شنوندگان و هم کاران
با حضور شادیار عمرانی و بهرنگ زندی برنامه سازان موج بلند
 
2016-10-15 اصلاحیه قانون کار، تغییر بنیادی این قانون در ایران است.
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2016-10-09 وانکنش به تغییرات در قانون کار، مرزبندی با قانون گرایی
گفت و گوی بهروز خباز با مجید تمجیدی
 
2016-10-09 نرم افزار تلگرام
ظرفیت ها و امنیت
گفت و گو با سیاوش شهابی
 
2016-09-18 نه فراموش شدنی نه بخشودنی! جنبش دادخواهی
مادران پارک لاله،بانو صابری،احمد...
امید منتظری،منیره برادران،حسن اشکوری،حیدر جهانگیری،مریم چیت ساز،رضا معینی،شورا مکارمی،تقی رحمانی،فریبا ثابت، ایرج مصداقی،بانو صابری،احمد موسوی،مادران پارک...