2015-08-08 اعتراض به آفیش تبلیغاتی حزب خارجی ستیز دموکرات های سوئدی
گفت و گو با رحمت
 
2015-08-08 میهمان تابستانی
گلرخ قبادی نویسنده کتاب شقایق ها بر سنگلاخ
 
2015-08-08 میهمان تابستانی
امید؛ شاعر و ترانه سرا
 
2015-08-08 گپ و گفت بامدادی
ناصر یوسفی، فرزین ایرانفر، خسرو خسروانی و بهروز خباز
 
2015-08-01 چرایی وجود داعش علیرغم ائتلاف جهانی برای مبارزه با آن و رویارویی اردوغان با پ.ک.ک
گفتگو با کامران متین استاد روابط بین الملل
 
2015-08-01 کشتار زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور سال ۶۷ به فرمان خمینی را از یاد نبریم
گفتار
 
2015-08-01 میهمان تابستانی
نیما هاتفی از بیماری سرطان خود و چگونگی مبارزه با آن سخن میگوید
 
2015-08-01 گپ و گفت بامدادی
با خسرو خسروانی، فرزین ایرانفر و ناصر یوسفی