2018-08-12 میزگرد ارزیابی و آسیب شناسی از دور جدید شورش فرودستان
با نگاهی به سازمان یابی سراسری
گفت و گوی بهروز خباز با سیاوش دانشور، سعید سهرابی و تقی روزبه
 
2018-08-11 از شنبه تا شنبه با خبرهای مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-08-04 موج جدید اعتراضات مردمی. گره خوردگی پیکار برای نان و آزادی
چشم انداز و تداوم جنبش در مقابله با سرکوب گفتگو با ابراهیم آوخ فعال سیاسی چپ
 
2018-08-04 بحران ارزی، موج جدید گرانی، مشکلات معیشتی و اعتراضات مردم
گفتگو با فریبرز رئیس دانا اقتصاددان
 
2018-08-04 حکومت اسلامی در تلاطم بحران ها، اصلاح ناپذیر و ناتوان!
شعارهای گردهم آئی های اعتراضی مردم در شهرهای مختلف
 
2018-08-04 حکومت اسلامی در تلاطم بحران ها، اصلاح ناپذیر و ناتوان!
شعارهای گردهم آئی های اعتراضی مردم در شهرهای مختلف
 
2018-08-04 اعتراضات در چندین شهر از شنبه تا شنبه خبرهای مبارزات مردمی در ایران.
سولماز اسکندری
 
2018-07-28 هژمونی امریکا و اروپای کوتوله
رجرزخوانی مقامات رژیم اسلامی ایران و دولت امریکا علیه یکدیگر
نقد و نظر با بهروز فراهانی