2017-08-12 گفت و گوی فرزین ایران فر با بردیا حدادی نویسنده
حباب آرزوها و نازنین همزاد من
در این صدا، در آن سخن. در گستره ادبیات
 
2017-08-12 بلوار الیزابت سر فلسطین
همسفر برنامه رادیوئی دیو به تهران
 
2017-08-05 روایت محمدعلی جمال زاده نویسنده با صدای او
14 مرداد سال گرد انقلاب مشروطیت. از آرشیو
 
2017-08-04 خاک های رنگین هرمز
هم سفر برنامه رادیو دیو
 
2017-08-04 برنامه شنبه 7 مرداد 1396 ، 29 ژوئیه 2017
برنامه ها و گفتگوهائی از آرشیو
 
2017-07-22 نگاه عاشقانه آیدا و نگاهی به کتاب نامه های شاملو به آیدا
و نخستین یادداشت سردبیر کتاب جمعه و شعر در آستانه شاعر بزرگ احمد شاملو
هفدهمین سال گرد خاموشی الف.بامداد شاعر بزرگ آزادی
 
2017-07-22 گفت و گوی فرزین ایران فر با شهروز رشید نویسنده و منتقد(2)
ادبیات داستانی و رمان در ایران امروز
در این صدا، در آن سخن. در گستره ادبیات
 
2017-07-22 نمایش رادیوئی : فرزند عشق. از آرشیو 2012
صداها: هادی خرسندی،ناصر یوسفی، شبنم طلوعی، امیر برغشی، آوا روشن
تنطیم نمایشی و کارگردانی سوسن تسلیمی