2013-08-11 مهمان تابستانی
گفتگو با فرخنده آشنا
 
2013-08-11 مهمان تابستانی
گفتگو با بهروز عارفی
 
2013-08-03 شانزدهمین جشنواره پراید در استکهلم با موضوع خانواده
پدرم گفت از سوئد بفرستینش اصفهان، خودم درخانه اعدامش می کنم
گفتگو با مهدی ، دگرباش جنسی
 
2013-08-03 یه حرف هائی، حرف های شنیدنی
روحیه و رفتار مردم در تهران در هفته های اخیر
گفتگو با ندا شهروند تهرانی، میهمان تابستانی در استکهلم
 
2013-07-27 کتابخوانی را از یاد نبریم
جمال خرم
 
2013-07-20 گپ و گفت صبحگاهی در استودیو
گفتگو با لطفعلی خنجی از پیشکسوتان رادیوئی در خارج از ایران
 
2013-07-13 تنهائی
اشاره ا ی به انسان های تنها و تنهائی انسان
 
2013-07-13 زنان پیش گام خواننده در ایران
معرفی و گذری بر اولین خوانندگان زن در ایران