2013-06-22 روی خط آزاد تلفنی ... ابی
اعتراض به پخش اذان از مسجدی در محله فیتیا در استکهلم
 
2013-06-22 نقد و نظر با بهروز فراهانی
نگاهی به نتیجه نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم
 
2013-06-01 شورش های محله های حاشیه نشین و مهاجرنشین در پاریس. 6 سال بعد
آن شورش ها چه پیامدی داشته است و حالا ساکنان حاشیه نشین و مهاجرنشین در پاریس چگونه روزگار می گذرانند. گفتگو با مازیار دولت آبادی از فعالان چپ در پاریس
 
2013-05-25 دغدغه ها
گپ و گفت با حضور عبدالعلی رحیم خانی (گلی) ــ شاعر
 
2013-05-25 شورش در حومه های حاشیه نشین و مهاجرنشین استکهلم
دلیل شورش چیست؟ و چه می خواهد؟
چرائی ، دلائل و افق آینده
گفت و گو با مسعود کمالی پروفسور جامعه شناس
 
2013-05-25 شورش در در هوسبی یکی از حومه های مهاجر نشین استکهلم
دلیل شورش این نوجوانان و...
بحث و گفتگو با حضور کارشناسان تحلیل گران شاهدان و شنوندگان
مجید تمجیدی(مددکار اجتماعی و نوجوانان)،سلام کردا(مغازه دار و بازرگان در هوسبی)،پردیس(ساکن هوسبی و...
 
2013-05-18 بهداشت دهان و دندان
سلامتی دندان معیاری از سلامتی جامعه
گفت و گو با مژگان خالقی
 
2013-05-11 دغدغه ها
گپ و گفت با حضور ناصر رحیم خانی