2013-05-25 بازنمائی موضوع ایران در تلویزیون سوئد از 1976 تا 2011
درباره گروه مگافون در هوسبی در حومه استکهلم
گفت و گو با بهزاد خسروی هنرمند و پژوهشگر
 
2013-05-25 دغدغه ها
گپ و گفت با حضور عبدالعلی رحیم خانی (گلی) ــ شاعر
 
2013-05-25 نمایش نقاشی های طلا مدنی در موزه هنرهای معاصر استکهلم
من واقعا می خندم وقتی نقاشی می کنم
گفت و گو با طلا مدنی هنرمند ایرانی آمریکایی در موزه هنرهای معاصر استکهلم
 
2013-05-18 دنیای سینما با جواد تسلیمی
بررسی آثار سالی پاتر کارگردان (2)
نگاهی به فیلم مردی که گریست The Man Who Cried
 
2013-05-18 نمایش ظلمت و فروغ
زن باشی شاعر باشی و مصمم در شکستن معیارهای جامعه سنتی
نمایشی بر اساس زندگی و سروده های فروغ فرخ زاد
گفت و گو با خسرو شهریاری کارگردان و گیسو شاکری خواننده...
 
2013-05-18 نمایش بازگشت
گفت و گوی جواد تسلیمی با ناصر یوسفی کارگردان تئاتر
 
2013-05-11 آزادی پشت میله ها
مستندی درباره زنان زندانی در زندان تخار افغانستان
گفت و گو با نیما سروستانی فیلم ساز و کارگردان
 
2013-05-11 نمایش بازگشت
گفت و گو با ناصر یوسفی کارگردان تئاتر