2018-05-12 تحریم های پسابرجام. گزینه ها و رویکردهای مخالفان حکومت اسلامی
مناظره لیلا دانش تحلیل گر سیاسی چپ و ایرج مصداقی تحلیل گر سیاسی
 
2018-05-12 خروج امریکا از برجام. پیامدها ونتیجه ها
تقابل امریکا با اروپا و وضعیت رژیم ایران
گفتگو با مهران مصطفوی کارشناس و تحلیل گر سیاسی
 
2018-05-12 نه به ترامپ امریکا نه به جمهوری اسلامی
نباید به جمهوری اسلامی به هیچ عنوان آوانس داد
مجید دارابیگی فعال سیاسی چپ و تحلیل گر
 
2018-05-12 خروج امریکا از برجام. پیامدها و نتیجه ها
شرایط به نظر من نگران کننده است
حمید مافی روزنامه نگار
 
2018-05-12 یک هفته با خبرهای مبارزات مردمی. سولماز اسکندری
اعتراض های معلمان، اعتصاب بانه، زندانیان سیاسی و...
 
2018-05-12 انتخابات عراق، اعتراض معلمان، خروج امریکا از برجام و مساله تحریم ها و ...
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، سعید افشار
 
2018-05-05 صف بندی های جدید در خاورمیانه در رقابت قدرت های جهانی و منطقه ای و جنگ های نیابتی
با اشارتی به درگیری ها و مجادله ها بر سر برجام
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-05-05 فرجام برجام؟
نگاهی به هم نوائی امریکا و اسرائیل و رویکرد اتحادیه اروپا و وضعیت رژیم ایران
گفتگو با مهران مصطفوی کارشناس و تحلیل گر سیاسی