2014-06-21 تحولات عراق و نقش جمهوری اسلامی ایران
گفتگو با احمد اسکندری، تحلیل گر مسایل سیاسی
 
2014-06-21 نقض حقوق بشر در ایران
گزارش و گفتگوی مهناز قزلو با شعله زمینی، فعال حقوق بشر
 
2014-06-21 نقد و نظر با بهروز فراهانی
نگاهی به تحولات عراق
 
2014-06-14 گزارش ...
افشای فساد گسترده در بنیاد شهید، رفتار اعتراضی دختران دستگیرشده به اتهام بدحجابی در بازداشتگاه های رژیم، آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس در باره ازدواج موقت و ....
 
2014-06-14 ظهور نیروی اسلام گرای سنی دولت اسلامی عراق و شام «داعش» در عراق
سناریوی تجزیه عراق به سه‌ دولت شیعه، سنی و كرد ؟
گفتگو با احمد اسکندری کارشناس سیاسی خاورمیانه
 
2014-06-07 گپ و گفت بامدادی
درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2014-06-07 چند گزارش .....
گزارش هایی از آکسیون اعتراضی نهادهاو فعالین کارگری در ژنو، اعدام زندانی سیاسی غلامرضا خسروی، تبعید زندان در زندان رضا شهابی، وضعیت فعال کارگری زندانی جعفر عظیم...
 
2014-06-07 جام جهانی فوتبال- برزیل 2014
با امید خراسانی