2018-02-20 اشاره ای کوتاه به دو نکته: فمینیسم عدالت خواه یا تمامیت خواه، اهمیت سرمایه اجتماعی
در گذر اندیشه ..... جواد تسلیمی
 
2017-12-27 عشق به کسی یا عشق به چیزی
ژاک دریدا درباره عشق
 
2017-12-21 نگاهی به طنز در تاریخ ادبیات ایران
گفت و گو با علی حصوری پژوهشگر زبان و تاریخ
 
2017-11-25 مانیفست کمونیست ، مانیفست حزب کمونیست
ترجمه دیگری به فارسی از اثر مشترک کارل مارکس و فردریک انگلس
گفتگو با شهاب برهان
 
2017-11-04 رفورماسیون دینی و پروتستانیسم
رفورماسیون در مسیحیت،چشم انداز اصلاحات در اسلام و به چالش گرفتن قدرت روحانیون
میزگردباحضور محمدرفیع محمودیان،حسن اشکوری،جلال ایجادی
 
2017-10-30 بازخوانی انقلاب اکتبر روسیه در صدسالگی
با حضور ناصر مهاجر پژوهش گر تاریخ و مهرداد وهابی اقتصاددان
 
2017-10-14 افلاطون بنیان گذار کمونیسم؟
آلن بدیو فیلسوف رادیکال از افلاطون عزیزش می گوید که در شهر آرمانی، کمونیسم را می بیند
 
2017-08-04 انقلاب مشروطیت
گفتگو با ناصر رحیم خانی