2018-04-07 قصه مادرم در آینه نشست
گفت و گو با فریده ابلاغیان راوی و نویسنده قصه(قسمت اول و دوم)
 
2018-04-07 وقایع اهواز، و اوضاع سیاسی در ایران
گفت و گو با علی دماوندی
 
2018-04-07 گفت و گو با هنرمند جوان ایرانی
آرین معینی
 
2018-04-07 گپ و گفت بامدادی
تظاهرات اعراب در اهواز، نگاهی انتقادی به تشکیل حزب چپ ایران و...
با حضور، فرزین ایرانفر، سعید افشار و علی دماوندی
 
2018-03-31 کنفرانس در استکهلم در حمایت از دختران خیابان انقلاب
و مبارزات زنان علیه حجاب و جمهوری اسلامی
گفتگوی فرزین ایران فر با شیرین شمس
 
2018-03-31 گفتگو با مرتضی آهوقلندری هنرمند لر
از نوروز تا شوق پرواز
 
2018-03-31 تماس های تلفنی شنوندگان در برنامه 20180331
گفتنی ها کم نیست!
 
2018-03-30 هنر کنشگر؛ گفتگوی فرزین ایران فر با آذین ایزدی فر
کنش ورزی چه تاثیراتی در زندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی می گذارد؟ در این صدا و در آن سخن