2018-03-24 گپ کوتاهی در رابطه با فیلم آماتورها Amatörer
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-03-24 نگاهی به فیلم نبرد جنسیت ها
Battle of the sexes
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-03-24 نگاهی به فیلم Le Brio- Eldprovet
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-03-24 نگاهی به فیلم Faces Places
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-03-24 گفت و گو با خواننده جوان در استکهلم
احسان
 
2018-03-24 گفت و گو با خواننده جوانی در استکهلم
پیمان
 
2018-03-17 Jeune Femme, I am not a Witch, Manifesto, What Will People Say
معرفی چند فیلم در حال اکران
دنیای سینما... جواد تسلیمی
 
2018-03-17 نگاهی به فیلم Phantom Thread و بازیگری Daniel Day-Lewis
دنیای سینما با جواد تسلیمی