2018-09-29 یادی از رضا دانشور و نگاهی به داستان بلند نماز میت
گفتگوی فرزین ایران فر با شهروز رشید نویسنده و منتقد ادبی
یک اثر یک نویسنده یک منتقد
 
2018-09-16 بازتاب رنج کشتار رژیم اسلامی و حذف شدگان در جامعه ایران در ادبیات
تاثیر مخرب دستگاه تواب سازی رژیم
گفتگوی فرزین ایران فر با اسد سیف
 
2018-05-26 نگاهی به رمان فصل های دلتنگی میترا نوشته سعیده محمدی
سفری در مهاجرت همراز عشق و آزادی در جستجوی هویت
گپ و گفت فرزین ایران فر، جواد تسلیمی، سعید افشار
 
2018-05-19 تصحیح کلیات عبید زاکانی
گفت و گو با جلال سبزواری
 
2018-05-19 رونمایی کتاب هویت سوخته زن
گفت و گو با نیره انصاری
 
2018-05-19 نمایشگاه کتاب بدون سانسور در استکهلم
گفت و گوی فرزین ایران فر با نعمت علی مرادی، جلال سبزواری و نیره انصاری
 
2018-05-12 گفت و گوى فرزين ايران فر با شهروز رشید منتقد ادبی، نویسنده و شاعر
شعر و آهنگ فرود. در این صدا در آن سخن
 
2018-05-12 نمایشگاه کتاب بدون سانسور تهران در استکهلم
گفتگو با نعمت علی مرادی ناشر کتاب ارزان