2017-01-07 مقاومت و ادامه اعتصاب غذا در زندان های سیاسی
گزارش
 
2017-01-07 نوستالژی شهبانو و من و تو، مرافعه درون رژیم بر سر پول های به یفما و غارت رفته
نظرهای فاشیستی درباره عقیم سازی، سروش و طبری، مقاومت در زندان های سیاسی، حمله تروریستی در استانبول و..
گپ و گفت بامدادی با حضور فرزین ایران فر، ربیع نیکو و سعید...
 
2017-01-02 سال نو امیدوارانه و آرزومندانه نونوار کنید خود را!
رادیو همبستگی
 
2016-12-31 اندوه ماه خسته
حسن حسام
 
2016-12-24 گپ و گفت بامدادی درنگی بر چند رویداد و موضوع
فرزین ایران فر و سعید افشار
 
2016-12-01 بازخوانی قتل های سیاسی زنجیره ای در ایران
برنامه ای از حمید جهان بخش و سعید افشار
ناصر زرافشان، سیما صاحبی، مریم حسین زاده، پرستو فروهر، فرخنده حاجی زاده، منصور کوشان و... مسعود نقره کار، ابوالحسن بنی...
 
2016-11-26 بررسی تغییرات ساختاری کار در سوئد
و نگاهی به انتخاب ترامپ در امریکا
گفت و گو با سهیلا یزدان پناه و دانیال ریاضت
 
2016-11-19 فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و تجمع 25 آبان
گفت و گو با آیت نیافر