2016-09-04 عکس های گور دسته جمعی خاوران. چشم تاریخ اند!
گفت و گو با بهار مجدزاده
 
2016-07-30 نگاه هاى گوناگون به ادبيات تبعيد ايران
گفتگو با بهروز شیدا
برنامه اى از فرزين ايران فر
 
2016-07-14 تیرِ تبلیغ بر کمانِ جعلِ جهان (3) نوشته بهروز شیدا
گَشتی در هشت سریال دیگر در سایه ی متن های دیگر
 
2016-07-11 مرگ عباس کیارستمی، نگاهی به سینمای کیارستمی
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2016-07-09 تیرِ تبلیغ بر کمانِ جعلِ جهان (2) نوشته بهروز شیدا
گَشتی در هشت سریال دیگر در سایه متن های دیگر
 
2016-05-07 تصویرهای مرگ در سینما
تماشای فیلم خودکشی باکره ها، سینمای حافظه ها و خاطره ها
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2016-04-23 طبقه متوسط ، طبقه کارگر
از جایگاه در افتصاد و تولید تا فرهنگ و سبک زندگی
گفتگو با فروغ اسدپور پژوهش گر مارکسیست
 
2016-04-23 تحولات گفتمان روشن فکری در ایران با الهام از اندیشمندان غربی
پروژه ترجمه تفکر و معرفی فرازی از اندیشه های جورجیو آگامبن
گفتگو با منوچهر حقیقی راد مترجم و علاقمند به فلسفه