2019-10-19 گقتگوی فرزین ایران فر با رسول نژادمهر نویسنده رمان برزخ
یک رمان ..... یک نویسنده .....
 
2019-10-05 رمان فلسفی برزخ نوشته رسول نژادمهر
یک رمان یک نویسنده ..... فرزین ایران فر
 
2019-09-28 مسائل اقلیمی چالش اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی اخلاقی و روانی در برابر جامعه ی...
گفتگوی فرزین ایران فر با جواد آزادی پژوهش گر و کنش گر محیط زیست
 
2019-09-28 خرد در محاصره احساس. پیرامون بحران اندیشه اجتماعی
گفتگوی فرزین ایران فر با ابراهیم مهاجر نویسنده کتاب مائیت و منیت
 
2019-09-07 یک رمان یک نویسنده ..... فرزین ایران فر. گفت و گو با کتایون آذرلی نویسنده
رمان "هیچگاه در تبعید". تحولات روانی زنی در چالش مناسبات مردسالارانه
 
2019-07-13 سفرنامه بالکان (5)
فرزین ایران فر
 
2019-07-06 سفرنامه بالکان (4)
فرزین ایران فر
 
2019-06-29 سفرنامه بالکان (3)
فرزین ایران فر