2015-12-12 علوم انسانی در دانشگاه ها و مدرسه های ایران
کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی در پاریس Cop-21
گفت و گو با جلال ایجادی
 
2015-12-05 بحران زیست محیطی جهانی از نگاه ضد سرمایه داری
گفتگو با پیران آزاد تحلیل گر و فعال ضدسرمایه دار
 
2015-12-05 گردهمایی‌های جهانی تغییرات آب و هوایی در پاریس
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2015-12-05 دستکاری ژنتیکی و ژن درمانی
اين و آن سوى آزادى و حق - فرزين ايران فر
 
2015-10-24 عطش سیری ناپذیر برای خوردن هکتار هکتار زمین
زمین های ملی در اختیار مقامات زمین خوار. از کوه و کویر تا جنگل و دریا
گزارشی از پدیده زمین خواری در ایران
 
2015-10-03 بحران آب و خشک سالی در ایران
جنگ پراکنده آب در ایران
 
2015-07-04 خشکسالی در ایران
گفتار رادیویی
 
2015-05-23 فراخوان به تظاهرات در استکهلم برای حمایت از حیوانات در ایران
ماندانا، فعال حقوق حیوانات