2016-08-20 جنبش کارگری ایران در چه موقعیتی به سر می برد؟
گفت و گوی بهروز خباز با اصلان جوادزاده
 
2016-08-20 در رابطه وضعیت جسمانی و پرونده عبدالفتاح سلطانی(وکیل زندانی)
گفت و گو با مائده سلطانی
 
2016-08-06 اعتراض کارگران ایران ترانسفو، شرکت واحد اتوبوسرانی
لایحه مناطق آزاد تجاری گامی دیگر در جهت ارزان سازی نیروی کار
کفت و گو با بهروز خباز
 
2016-07-27 آخرین خبرها از انفجار در کابل، ویژگی ها و خواسته های جنبش روشنایی
گفت و گوی بهروز خباز با داوود ناجی، روزنامه نگار و عضو شورای مردمی جنبش روشنایی
 
2016-07-27 با وجود سرکوب، حضور جوانان در مراسم سالگرد احمد شاملو، شاعر بزرگ آزادی فراگیرتر...
گفت و گو با رضا خندان، عضو کانون نویسندگان ایران
 
2016-07-23 ارزیابی از وضعیت معیشتی و مبارزاتی معلمان بعد از برجام
گفت و گوی بهروز خباز با اکبر زارعین
 
2016-07-02 ارزیابی از اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده و بررسی مقوله اعتصاب
گفت و گوی بهروز خباز با شهاب برهان و بهرنگ زندی
 
2016-06-25 نگاهی به رسوایی فیش های حقوقی مدیران دولتی در ایران
گفت و گوی بهروز خباز با فریبرز رئیس دانا