2018-03-17 گفت و گو با اکبر ذوالقرنین
عید، ترانه و رونمایی از دو کتاب شاعر
کتابخانه هالوندا hallonberg bibliotek چهارشنبه 21 مارس ساعت 18
 
2018-03-17 جشن نوروز و فرق آن با اعیاد مذهبی
و نگاهی به جشن چهارشنبه سوری و راز ماندگاری آن
گفت و گو با علی نگهبان، نویسنده و پژوهشگر
 
2018-03-17 جشن نوروز و درک ما از آن و تقابل هنر و فقه و دولت در طول تاریخ و معنای امروزی آن
گفت و گو با شهروز رشید
 
2018-03-17 در باره تعیین حداقل دستمزد، و جشن نوروز
گپ و گفت بامدادی، فرزین ایرانفر، شیرین محمدی، بهروز خباز
 
2018-03-10 نابرابری و ستم جنسی در روابط نزدیک
در خانواده در میان دوستان و رفقا در محل کار و .....
بحث و گفتگو با حضور فرخنده آشنا فعال کارگری و مینا خانی هنرمند و فعال چپ
 
2018-03-03 حجاب اجباری چرا برای جمهوری اسلامی یک مسئله ی حیاتی است؟
گفتگوی فرزین ایرانفر با نیلوفر غلامی، فعال جنبش زنان و مینا خانی فعال جنبش زنان و فعال چپ
 
2018-03-03 دختران خیابان انقلاب نماد مبارزه با حجاب اجباری
گفت و گو با شعله ایرانی سردبیر بخش خارجی دیدگاه های فمینیستی
 
2018-03-03 حجاب اجباری در بستر تاریخ و چشم انداز آن
گفت و گو با سولماز اسکندری فعال جنبش زنان