2018-03-09 سرکوب وحشیانه تجمع هشت مارس(17 اسفند) در نهران توسط ماموران رژیم
اعتراضات مردمی، بگیر و به بندهای رژیم. گزارش خبری سیاسی از سولماز اسکندری
 
2018-03-08 تعمیق بحران در ایران. در جامعه در حکومت. سال 1397 سال امید و تحول
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع. فرزین ایران فر، بهروز خباز و سعید افشار
 
2018-03-03 جشن و دید و بازدید نوروزی رادیو همبستگی
شنبه 24 مارس 2018، 4 فروردین 1397 ساعت 6 شب Allaktivitethuset- Sturegatan 10 T- Sundbyberg
موزیک، رقص، شام و نوشیدنی بلیط؛ 220 کرون، حساب پستى Plusgirot: 42 92 697-2 کودکان زیر 12 سال، نصف...
 
2018-02-17 اعتراضات مردمی، بگیر و ببند ،بازداشت، کشتن خودکشی زندانیان سیاسی
دختران خیابان انقلاب تکثیر می شوند! گزارش خبری سیاسی از سولماز اسکندری
 
2018-02-10 گزارش از سرکوب گری های حکومت اسلامی در ایران
پژواک صدای بی صدایان. سولماز اسکندری
 
2018-01-27 درس های خیزش دی 1396
گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع
فرزین ایران فر، سعید افشار، بهروز خباز
 
2018-01-20 خیزش مردم، صحبت های خانواده های جان باختگان
سخنرانی اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه
 
2018-01-12 تماس های تلفنی شنوندگان. گفتنی ها کم نیست!
خیزش و اعتراض دی ماه 96