2018-03-17 در باره تعیین حداقل دستمزد، و جشن نوروز
گپ و گفت بامدادی، فرزین ایرانفر، شیرین محمدی، بهروز خباز
 
2018-03-10 ارزیابی از فعالیت ها در اعتراض به تبعیض‌ها علیه زنان در ایران و سرکوب وحشیانه کنش...
از گردهم آئی سال 85 در میدان 7 تیر تا تجمع سال 96 در برابر وزارت کار
گفتگو با پروین اردلان ژورنالیست و اکتیویست و پژوهش گر مسائل زنان
 
2018-03-10 گفت و گوی ربیع نیکو با رضا خندان مهابادی دبیر کانون نویسندگان ایران
وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران. تکانه های خیزش دی
 
2018-03-10 نقد و نظر با بهروز فراهانی:نگاهی از زاویه ای دیگر به اتحادیه اروپا، از درون به...
و نگاهی به روز جهانی زن،جنگ تجاری ترامپ، روابط امریکا و کره شمالی، انتخابات روسیه، انتخابات ایتالیا
 
2018-03-10 مقاومت عفرین در برابر یورش ارتش ترکیه
ضرورت پشتیبانی از مقاومت عفرین
گفتگوی با ریناس ژان روزنامه نگار در روژآوا شمال سوریه
 
2018-03-09 سرکوب وحشیانه تجمع هشت مارس(17 اسفند) در نهران توسط ماموران رژیم
اعتراضات مردمی، بگیر و به بندهای رژیم. گزارش خبری سیاسی از سولماز اسکندری
 
2018-03-08 تعمیق بحران در ایران. در جامعه در حکومت. سال 1397 سال امید و تحول
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع. فرزین ایران فر، بهروز خباز و سعید افشار
 
2018-03-03 حجاب اجباری چرا برای جمهوری اسلامی یک مسئله ی حیاتی است؟
گفتگوی فرزین ایرانفر با نیلوفر غلامی، فعال جنبش زنان و مینا خانی فعال جنبش زنان و فعال چپ