2017-04-01 تلاش و کارزار برای نجات جان اعدامی ها در ایران جرم کفرگویی
سینا دهقان، محمد نوری، مرجان داوری به دلیل بیان نظرات شان محکوم به اعدام شده اند
گزارش و گفت و گو با هرمز رها
 
2017-04-01 سره گویی و سره نویسی و بهره گیری از واژه های ناب پارسی
گفت و گو با علی حصوری، پژوهشگر تاریخ و زبان و شهروز رشید، نویسنده، شاعر و پژوهشگر ادبیات
 
2017-04-01 فیلم؛ نوشتن بر شهر
ساخته کیوان کریمی، هنرمند زندانی سیاسی
 
2017-04-01 از سیزده بدر تا دوازده بدر روز جمهوری اسلامی، اشاره ای به هفته خبری
گپ و گفت بامدادی
 
2017-03-25 کارگران و جنبش کارگری ایران چگونه سالی را از سر گذراندند؟
گفت و گوهای کارگری
گفت و گوی بهروز خباز با ایوب رحمانی
 
2017-03-21 بهاران خجسته، نوروز پیروز
برنامه 28 اسفند 1395 ، 18 مارس 2017
 
2017-03-01 دانلود کتاب بازخوانی قتل های سیاسی زنجیره ای
به کوشش حمید جهان بخش و سعید افشار
 
2017-02-18 جاويد كاكو
در گفتارى با مخاطبان راديو همبستگى