2013-03-09 تظاهرات پشتیبانی از پناهجویان
پایان شکار پناهجویان فاقد برگه شناسائی در سوئد ؟
گفتگو با اندیشه علی شاهی
 
2013-02-23 تشدید اقدامات سخت گیرانه و فضای پلیسی علیه پناهجویان در سوئد
تعقیب و پیگرد پناهجویانی که پاسخ منفی دریافت کرده اند از سوی پلیس سوئد
گفتگو با چند تن از پناهجویان
 
2013-02-16 طرح گسترده دولت سوئد برای بازگرداندن پناهجویان پاسخ منفی گرفته به کشورهایشان
گفتگوی عزت دولت آبادی با بهزاد جوادیان از کانون پناهندگان
و پروانه سرآبادانی پناهجوی در خطر اخراج از سوئد
 
2013-02-16 تلاش مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست
برای ایجاد آلترناتیو...
از آن نشست تا این نشست ؟
گفتگو با هلمت احمدیان
 
2013-02-16 هویت سازی در بین نسل دوم مهاجران ایرانی. یک مقایسه در سوئد و امریکا
تاثیر جامعه سوئد در فهم مهاجران ایرانی و ایرانی تبار نسل دوم از هویت قومی و ملی خود
گفتگو با فرشته احمدی پرفسور جامعه شناسی در دانشگاه یوله سوئد
 
2013-02-16 جامعه ایرانیان در سوئد از چند چشم انداز
پژوهش هائی از شماری از پژوهشگران علوم اجتماعی درباره مهاجران ایرانی و فرزندان آنان در سوئد
گفتگو با حسن حسینی دانشیار دانشگاه استکهلم و سرپرست پیشین مرکز...
 
2013-02-09 راضیه ابراهیم زاده درگذشت
به یاد راضیه خانم
 
2013-02-09 ترور 3 فعال زن عضو حزب کارگران کردستان، پ.ک.ک در پاریس
پلیس فرانسه فردی بنام عمر گونی را دستگیر کرده است. مظنونان احتمالی چه کسانی هستند
گفتگو با احمد اسکندری تحلیل گر مسائل خاورمیانه و کردستان