2017-01-07 نگاهی به سه فیلم؛
Things to come, Manchester by the Sea, Paterson
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2017-01-07 نظم نوین جهانی در پرتو جنگ سوریه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-01-07 طبل ها برای که به صدا در می آیند؟ در حمایت از مقاومت زندانیان سیاسی در ایران
جنبش فری درام برای تغییر و انسانی تر کردن جهان با هنر
گفت و گو با شاهین نجفی
 
2017-01-07 نوستالژی شهبانو و من و تو، مرافعه درون رژیم بر سر پول های به یفما و غارت رفته
نظرهای فاشیستی درباره عقیم سازی، سروش و طبری، مقاومت در زندان های سیاسی، حمله تروریستی در استانبول و..
گپ و گفت بامدادی با حضور فرزین ایران فر، ربیع نیکو و سعید...
 
2016-12-31 راهپیمائی و مارش برعکس از برلین تا حلب! و آتش بس در سوریه؟
ایرانیان تبعیدی و جنگ سوریه
گفتگو با حمید نوذری مسئول کانون پناهندگان ایرانی در برلین
 
2016-12-31 سیاست دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران
ربیع نیکو ، سعید افشار ، شادیار عمرانی
 
2016-12-31 نامه تحقیرآمیز چند تن از محافظه کاران ایرانی به ترامپ و ....
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2016-12-24 محکوم کردن ادامه شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین
در قطع نامه شورای...
نقد و نظر با بهروز فراهانی