2013-02-09 بازداشت همزمان شماری از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران
و سناریوی وزارت اطلاعات رژیم
گفتگو با فرزانه روستائی روزنامه نگار
 
2013-01-26 روند اوضاع سیاسی در ایران
بحث و گفتگو با حضور پریسا نصرآبادی ، فرزانه روستائی ،...
بحران ژرف اقتصادی و تنگ تر شدن تحریم ها، بدتر شدن هردم فزاینده زندگی مردم، تنش ها و شکاف های درون رژیم ، فشار بین‌المللی بر برنامه هسته ای و بحران دیپلماتیک،...
 
2013-01-12 تجاوز گروهی به یک دختر دانشجو در هند
اعتراضات و بازتاب گسترده
گفتگو با گلناز ملک دانشجو درهند
 
2013-01-05 گسترش هم زی زندگی مشترک دختران و پسران بدون ازدواج رسمی در تهران
یحث و گفتگو با حضور فرزین ایران فر، محمدرفیع محمودیان، اریسا، نسرین اسفندیاری
 
2012-12-29 امسال فروغ 78 ساله می شود
تاملی بر یک شعر فروغ فرخ زاد
کسی که مثل هیچ کس نیست
آفرینش تابلوئی از جامعه آن روز ایران
 
2012-12-15 پیدا و ناپیدای یک انقلابی
در این پیدا در آن ناپیدا ..... فرزین ایران فر
 
2012-12-15 گزارش .......
گزیده ای از چند صدا در این روزها در ایران
صدائی از زندان، صدائی از زنان، صدائی از دانشگاه، صدائی از جامعه .....
 
2012-12-01 جان نسرین ستوده وکیل زندانی در خطر
برای نجات جان نسرین ستوده و تامین خواسته های او وارد عمل شوید
گفتگو با پروین اردلان روزنامه نگار و فعال جنبش زنان