2014-12-06 سهیل عربی عکاس و فعال اینترنتی زیر تیغ اعدام، به اتهام توهین به پیامبر اسلام در...
آن سوی مکث ..... مهناز قزلّو
گفتگو با نسترن نعیمی همسر و وحید مشکانی فراهانی وکیل سهیل عربی
 
2014-12-06 اعتصاب غذای زندانیان در زندان رجائی شهر و ارومیه
گفتگو با محمد پورعبداله زندانی سیاسی پیشین و کنشگر حقوق بشر
 
2014-11-08 بررسی انتصابات اخیر در مجمع عمومی کانون کارگران باز نشسته
گفت و گوهای کارگری... بهروز خباز
گفت و گو با فعال کارگری، غلامحسینی
 
2014-10-25 تغییر قانون کار به سود کارفرمایان تحت عنوان «طرح تأمین امنیت شغلی»
گفت و گوهای کارگری... بهروز خباز
گفتگو با داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد
 
2014-10-11 بررسی مبارزات معلمان و گره گاه های ایجاد تشکل های کارگری در ایران
گفت و گوهای کارگری... بهروز خباز
گفت و گو با اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران
 
2014-09-27 خرچنگ ها بر ساحل
دوستی سه زن و روایت نسلی جستجوگر
گقتگوی ناصر یوسفی با شریفه بنی هاشمی نویسنده
 
2014-09-27 اعدام محسن امیراصلانی، زندانی عقیدتی به اتهام ارتداد و تفسیری متفاوت از قرآن
توسط دستگاه قضائی حکومت اسلامی در زندان رجایی‌شهر کرج
گفتگو با محمد پورعبداله فعال دانشجوئی پیشین و از هم بندی های محسن امیراصلانی
 
2014-09-27 باز گشائی مدرسه ها و طبقاتی بیشتر شدن نظام آموزشی
گزارش ... از آموزش رایگان چیزی باقی نمانده است