2014-08-30 دریچه... بهروز خباز، گفت و گو با لیلا دانش، فعال سیاسی چپ
پیرامون بررسی وضعیت و مطالبات زنان در ایران و ارزیابی از فعالیت های تاکنونی(قسمت دوم)
 
2014-08-21 آرزوهای سیمین بهبهانی شاعر مردمی و آزادیخواه
در برنامه رادیو برابری، ویژه 8 مارس روز جهانی زن
 
2014-07-19 دور پایانی ویژه برنامه جام جهانی فوتبال برزیل 2014
فوتبال و سیاست ، سیاست و فوتبال
گفتگو با امید خراسانی
 
2014-06-14 گزارشی از یک مرکز شبانه روزی مدرسه فوتبال در آرژانتین
وقتی پاها آینده را رقم می زند
رویای ستاره شدن و راهی برای تجات از فقر
 
2014-06-14 جام جهانی فوتبال برزیل ۲۰۱۴ و فوتبال ایران
سیاست جمهوري اسلامي کنترل امنيتي فوتبال است
گفتگو با امير برادران نویسنده و کارشناس فوتبال
 
2014-06-14 جام جهانی‌‌ی ۲۰۱۴؛ سفری خیالی در «هایپر تِکست»‌ها
آبی‌ی بی‌مرزِ فرمانِ واژه‌ها
جستاری از بهروز شیدا نویسنده و منتقد ادبی
 
2014-06-14 جام جهانی‌‌ی ۲۰۱۴؛ سفری خیالی در «هایپر تِکست»‌ها
آبی‌ی بی‌مرزِ فرمانِ واژه‌ها جستاری از بهروز شیدا نویسنده و منتقد
 
2014-05-24 گپ بامدادی
درنگی بر چند موضوع و رویداد