2013-03-09 گفتار
رژیم اسلامی حاکم بر ایران عمده ترین سد در برابر جنبش زنان برای آزادی
 
2013-03-09 نگاهی به زنان قربانی آسیب های اجتماعی
و علل افزایش جرائم در بین زنان و شمار زنان زندانی
گفتگو با مهرنوش معظمی
 
2013-03-09 دنیای سینما با جواد تسلیمی
نگاهی به فیلم دوچرخه سبز ساخته حیفا المنصور
نظام اسلامی، صاحب بدن زن و دزد دوچرخه
 
2013-03-09 در گذر اندیشه
مردسالاری و فمینیسم
گفتگوی جواد تسلیمی با آزاده شکوهی
 
2013-03-09 گفت و گو پیرامون جنبش آزادیخواهی ایران. مشکلات و موقعیت ها (8)
گفتگوی مسعود افتخاری با منصوره شجاعی و شعله ایرانی
 
2013-03-02 دنیای سینما با جواد تسلیمی
نگاهی به رابطه ی جنسیت و هویت از طریق چند فیلم
دختر پسروار، زندگی صورتی من، پسران گریه نمی کنند و ....
 
2013-02-09 راضیه ابراهیم زاده درگذشت
به یاد راضیه خانم
 
2013-02-09 ازدواج موقت (صیغه) و چند همسری مردان
گزارش تلویزیون سوئد درمورد نظرات امامان مساجد درباره زنان
تبعیض جنسیتی دختران و زنان در جوامع مسلمان سوئد
گفتگو با ماریا رشیدی از انجمن حق زن