2018-03-10 نگاهی به فیلم لیدی برد Lady Bird
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-03-03 ترانه سرودهایی در باره مبارزات زنان و دختران خیابان انقلاب
گفت و گو با شهریار دادور
 
2018-03-03 مبارزه با حجاب اجباری در آینه ی زمان
گفت و گو با رامش صفوی، نویسنده رمان
 
2018-03-03 نگاهی به سینمای آمریکا و جهان در سال 2017 و اسکار 2018
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-03-03 نقد و بررسی فیلم شکل آب The shape of water
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-03-03 نقد و بررسی فیلم محو شدگی In the fade (Utan Nåd)
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-02-24 گفتگوی فرزین ایران فر با شهروز رشید نویسنده و پژوهش گر و منتقد ادبی
دراین صدا، در این سخن: تعهد در ادبیات به چه معنا است؟
شعر اکبر ذوالقرنین دختران خیابان انقلاب
 
2018-02-20 گپی درباره فیلم مرگ استالین با احمد اسکندری
معرفی چند فیلم در حال اکران
دنیای سینما با جواد تسلیمی