2011-12-17 گفتگوهای کارگری. گفتگوی بهروز خباز با محمد اشرفی فعال کارگری
تازه ترین خبرها از اعتصاب غدای رضا شهابی فعال کارگری و انتقال او به بیمارستان سرکوب فعالان کارگری و راهکارهای عملی برون رفت از این وضعیت و چگونگی پشتیبانی از فعالان...
 
2011-10-08 اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر
شرکت های پیمان کاری، راه دزدی آشکارتر از سفره کارگران!
گفتگو با پروین محمدی فعال کارگری
 
2011-06-04 نقد و نظر با بهروز فراهانی
فروپاشی رژیم قذافی در لیبی و سیاست دولت های امپریالیستی