2015-10-10 نمایش فیلم مستند آنها که گفته اند نه در تلویزیون سوئد
فیلمی درباره اعدام ها در جمهوری اسلامی توضیحات نیما سروستانی کارگردان
 
2015-10-03 ویژگی ها و موقعیت مبارزات معلمان، به مناسبت 5 اکتبر روز جهانی معلم
گفت و گوهای کارگری؛
گفت و گوی بهروز خباز با ستار رحمانی
 
2015-09-26 موج بلند ..... صدای فرودستان!
مجله رادیوئی سیاسی اجتماعی هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی
 
2015-09-19 برنامه ویژه: مرگ شاهرخ زمانی در زندان رجائی شهر
بهروز خباز، نینا زمانی، ناصر زرافشان، نامه به ILO با صدای شاهرخ. سخنان زرین نجاتی، مادر شاهرخ پیش از مرگش، نیما پوریعقوب، شادی امین و ....
 
2015-09-19 تاثیر اعدام ها و سرکوب های دهه 60 بر هنر و هنرمندان
گفت و گوی فرزین ایرانفر با جمیله ندائی هنرمند تئاتر و سینما و وانشا رودبارکی نقاش
 
2015-09-19 تاثیر اعدام ها و سرکوب های دهه 60 بر هنر و هنرمندان
گفت و گو با ناصر رحمانی نژاد هنرمند تئاتر
 
2015-09-19 گفتگو با محمد اشرفی سخنگوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
جان باختن شاهرخ زمانی فعال کارگری در زندان
گفتگوهای کارگری …… بهروز خباز
 
2015-09-19 جان باختن شاهرخ زمانی، مرگ های در سایه در زندان
گفت و گو با شادی امین پژوهش گر و فعال سیاسی