2014-08-21 درگذشت سیمین بانوی غزل زندگی و آزادگی
(از آرشیو) گفتگو با سیمین بهبهانی در برنامه نوروزی 1390 ، 19 مارس 2011
 
2014-08-09 شعری از امیر برغشی
در رابطه با رویدادهای غزه
 
2014-08-09 گپ و گفت بامدادی؛
ناصر یوسفی، فرزین ایرانفر و بهروز خباز
 
2014-08-08 نقد و بررسی کتاب به جای همه آنها که کم شدند
گفت و گو با مسعود امینی(م. روان شید)
 
2014-07-26 معرفی کتاب ...
1- تاج و عمامه، بهرام حیدری
2- کاغذ رنگی های مچاله شده(سه قاب)،ذکریا هاشمی
3- جلد پایانی یادداشت های اسداله علم
 
2014-07-26 معرفی کتاب
بازخوانی قتل های سیاسی زنجیره ای
به کوشش حمید جهان بخش و سعید افشار
 
2014-07-06 دیدار با نویسنده تبعیدی
تاریخ ما بایستی در هنر و ادبیات ما، در رمان تجلی و تبلور یابد
گفتگو با حسین دولت آبادی
 
2014-06-28 نمایش کاباره ای اروپا اروپا
مانیفستی علیه راسیسم
گفت و گو با نسیم عقیلی