2017-06-11 قطع رابطه عربستان با قطر و سیاست های امریکای ترامپ
نگاهی به رقابت ها و صف بندی های منطقه خاورمیانه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-06-10 انتخابات بریتانیا، حساب گری غلط ترزا می نخست وزیر از حزب محافظه کار
جهش جرمی کوربین جناح چپ حزب کارگر
یک ارزیابی از ایوب رحمانی
 
2017-06-03 کابل در سوگ حمله های مرگ بار و خونین تروریستی
و به خون کشیدن تظاهرات اعتراضی به بی کفایتی دولت در حفظ امنیت
گفتگو با آصف یوسفی عکاس و داود ناجی روزنامه نگار
 
2017-06-03 سمبل های ملی، ملی گرائی و ناسیونالیسم
گفتگو با فرهاد بشارت
 
2017-06-03 پیامدهای زدن زیرآب پیمان زیست محیطی پاریس توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا
نگاهی به موقعیت پارادوکسال و پیچیده جامعه ایران در جریان نمایش انتخابات اخیر
گفتگو با پیران آزاد فعال ضدسرمایه داری
 
2017-05-27 سفر ترامپ به عربستان و اسرائیل
سلاح های معامله صدها میلیاردی به سوی کجا نشانه می رود؟
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-05-27 چرائی تبدیل موضوع مهاجران و پناهندگان به مساله تصمیم گیری های جامعه سیاسی
چرا گرایش های راست افراطی و مهاجرستیز بر طبل بزه کاری در میان مهاجران می کوبند؟
گفتگو با جمال میرخرم تحلیل گر مسائل سوئد و نادر کارمند امور زندان ها
 
2017-05-27 نگاهی دیگر به نتایج نمایش انتخابات ریاست جمهوری،شکاف میان رای دهنده و رای ندهنده!
حمله های تروریستی از خوست تا منچستر از بغداد تا قاهره
فرزین ایران فر ربیع نیکو سعید افشار گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع