2017-03-27 علی شاهنده (۱۳۰۰-۱۳۹۵) درگذشت
پرتره (از آرشیو) زندگی و مبارزات علی شاهنده، وکیل آزادیخواه
 
2017-03-25 صف بندی های جهانی و منطقه ای در خاورمیانه
جنگ سوریه و جنگ علیه داعش
گفت و گوی ربیع نیکو با پیران آزاد
 
2017-03-18 نقد و نظر با بهروز فراهانی
نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو سالی می رود ... سالی می آید
 
2017-03-18 کنسرت شاهین نجفی در هم کاری با آویو گفن در اسرائیل
اشغال گری اسرائیل و حقوق مردم...
مناظره بهرام رحمانی فعال سیاسی و شاهین نجفی هنرمند معترض
 
2017-03-11 در کشاکش زندگی، زندگی نامه احمد نوین
از تولد تا انقلاب بهمن1357
گفتگو با احمد نوین مبارز قدیمی
 
2017-03-10 اشاره ای به هفته خبری، گردهم آئی های معلمان و ....
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2017-03-04 اسکار فروشنده فرهادی، سیاست های خانمان برانداز رژیم اسلامی نسبت به مردم آسیب پذیر
اسپانسورهای رسانه های ایرانی خارج کشور و ....
گپ و گفت بامدادی درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2017-03-01 دانلود کتاب بازخوانی قتل های سیاسی زنجیره ای
به کوشش حمید جهان بخش و سعید افشار