2021-03-15 یک سالگی اعلام پاندمی کرونا شبحی همچنان در گشت و کذار است در این دهکده جهانی!
گزارش
 
2021-03-05 دستاورد و نقش زنان درروژآوا
گفتگوی مهرآفاق مقیمی با سمیه رستم پور و مریم فتحی
 
2021-03-05 شبحی در گشت و کذار است در این دهکده جهانی! ویروس کرونا چه چیزی را عریان کرد؟
چرا خامنه ای ولی فقیه رژیم اسلامی جلوی خریدن واکسن کرونا ایستاده اند؟
سیاست بایدن و تحولات پیرامون برجام . برجام در کما نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2021-03-03 هفته خبری 20210306 حمله یک مهاجم چاقو به دست به مردم در کمون وینلاندا سوئد
تمدید بازداشت حمید نوری در سوئد،اعدام ها پنج شهروند خوزستانی و بگیر ببند فعالان مدنی سیاسی،
حداقل دستمزد کارگران، برجام و .....
 
2021-02-27 برنامه هسته ای در ایران، پروژه ای برای هیچ و پوچ، بر باد دادن ثروت ملی
گفتگو با پروفسور مهران مصطفوی
 
2021-02-20 سیاست بایدن و تحولات پیرامون برجام، اعتراضات بازنشستگان
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2021-02-20 تجارت واکسن کوید 19 توزیع ناعادلانه و واکسیناسیون همگانی
دولت ها پادوهای شرکت ها و غول های داروسازی
سلامت و امکانات پزشکی حق مسلم همه انسان‌ها است
 
2021-02-20 تحولات برجام، اعدام ها در زندان ها و بگیر ببند فعالان مدنی سیاسی، اعتراض های ...
مرگ بهنام محجوبی درویش زندانی سیاسی، اعدام زهرا اسماعیلی، ۴۲ ساله و مادر دو فرزند، کودک‌همسری
خبر و گزارش 20210220