2019-04-20 رکود جنسی در غرب
گفت و گو با محمد رفیع محمودیان
 
2019-04-13 گفتگوی فرزین ‌ایران‌فر با محمد عقیلی نویسنده، فیلم ساز، روزنامه نگار
یک اثر یک نویسنده. نگاهی به رمان عبور گرم تابستان
 
2019-03-30 نگاهی به داستان های چند نویسنده زن در ایران(4)
یک اثر یک نویسنده
گفتگوی فرزین‌ایران‌فر با علی صدیقی منتقد و نویسنده
 
2019-03-16 نگاهی به داستان های چند نویسنده زن در ایران(3)
یک اثر یک نویسنده گفتگوی فرزین‌ایران‌فر با علی صدیقی منتقد و نویسنده
 
2019-03-09 نگاهی به داستان های چند نویسنده زن در ایران(2)
یک اثر یک نویسنده گفتگوی فرزین‌ایران‌فر با علی صدیقی منتقد و نویسنده
 
2019-03-02 نگاهی به آثار داستانی چند نویسنده زن
گفتگوی فرزین ایران فر با علی صدیقی
 
2019-02-16 یک اثر و یک نویسنده
مجموعه داستان هفت ترانه شاد و غمگین
گفت و گووی فرزین ایرانفر با نوشا وحیدی
 
2019-02-09 پسر گمشده تبعیدی، نیلوفر فروتن از آستانه در گذشت
یاد شهروز رشید شاعر نویسنده پژوهش گر یادگار
فرزین ایران فر، مجید تمجیدی، سعید افشار