2018-05-19 رونمایی کتاب هویت سوخته زن
گفت و گو با نیره انصاری
 
2018-05-19 نمایشگاه کتاب بدون سانسور در استکهلم
گفت و گوی فرزین ایران فر با نعمت علی مرادی، جلال سبزواری و نیره انصاری
 
2018-05-12 گفت و گوى فرزين ايران فر با شهروز رشید منتقد ادبی، نویسنده و شاعر
شعر و آهنگ فرود. در این صدا در آن سخن
 
2018-05-12 نمایشگاه کتاب بدون سانسور تهران در استکهلم
گفتگو با نعمت علی مرادی ناشر کتاب ارزان
 
2018-05-03 نگاهی کوتاه به ادبیات کارگری
گفت و گوی فرزین ایرانفر با مجید میرزائی، شاعر
 
2018-04-07 نگاهی به سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور
در این صدا در آن سخن
گفت و گوی فرزین ایرانفر با مهدی اصلانی
 
2018-04-07 نگاهی به تفکر انتقادی
گفت و گو با احمد پور رسول
 
2018-04-07 خودکشی یک پناهنده در ترکیه
گفت و گو با امید اقدمی