2018-03-31 گفتگو با مرتضی آهوقلندری هنرمند لر
از نوروز تا شوق پرواز
 
2018-03-31 تماس های تلفنی شنوندگان در برنامه 20180331
گفتنی ها کم نیست!
 
2018-03-30 هنر کنشگر؛ گفتگوی فرزین ایران فر با آذین ایزدی فر
کنش ورزی چه تاثیراتی در زندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی می گذارد؟ در این صدا و در آن سخن
 
2018-03-24 گفت و گو با خواننده جوان در استکهلم
احسان
 
2018-03-24 گفت و گو با خواننده جوانی در استکهلم
پیمان
 
2018-03-24 کمک رسانی به پناهجویان افغان در استکهلم
گفت و گوی فرزین ایرانفر با مریم فیروزآبادی
 
2018-03-17 انتخابات پارلمانی در عراق، وضعیت کنونی در عفرین و موقعیت نیروهای مدافع مردم
گفت و گوی فرزین ایرانفر با احمد اسکندری، تحلیل گر سیاسی کردستان و خاورمیانه
 
2018-03-17 جشن نوروز، شعر و ترانه
گفت و گو با عباس هژیر، شاعر و ترانه سرا