2019-02-24 خبرها از مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2019-02-16 ناسیاست، ضد سیاستی برای نامرئی کردن سیاست(2)
در سیاست راه رسیدن به ممکن ها از طریق اندیشیدن دائم به ناممکن هاست.
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2019-02-16 معرفی چهارده فیلم در حال اکران
سوختن، خیابان بیل، سوگلی، مرد سگی، معاون، سه رخ، دختر و...
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-02-16 کنفرانس ورشو،بحران بر سر ونزوئلا
بخشی و قلیان را شکنجه می کنند که اعتراف کنند شکنجه نشده اند
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع سعید افشار و بهروز خباز
 
2019-02-09 بحران در رژیم اسلامی و اصلاحات ساختاری خامنه ای
کنفرانس ورشو و برنامه امریکا برای یک پیمان نظامی علیه رژیم ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-02-09 انقلاب بهمن و قیام ضد سلطنتی 22 بهمن
قدرت گیری ضد انقلاب اسلام سیاسی با حمایت دولت های غربی
گفتگو با فاتح شیخ و عباس سماکار فعالان کمونیست
 
2019-02-09 هفته آینده در رادیو همبستگی با حضور جواد تسلیمی
سیاست هنر بازی با ممکن ها یا ناممکن ها را طلبیدن
بحث و گفتگو همگانی پیرامون معنا و مفهوم سیاست
 
2019-02-02 ناسیاست، ضد سیاستی در جهت نامرئی کردن و نفی تضادهای اصلی جامعه!
در گذر اندیشه ..... جواد تسلیمی