2019-06-08 يك رمان، يك نويسنده
گفتگوی فرزین ایران فر با مسعود نقره کار در باره رمان؛ هذيان هاي مقدس
 
2019-06-02 مفهوم عدالت. تلاش و مبارزه برای آزادی و عدالت و برابری
گفت و گوی فرزین ایران فر با رسول نژادمهر
 
2019-06-01 مفهوم عدالت. تلاش و مبارزه برای عدالت و برابری
گفت و گوی فرزین ایران فر با رسول نژادمهر
 
2019-04-20 حشد الشعبی و حزب الله لبنان در ایران، دلایل و نتایج
گفت و گوی فرزین ایرانفر با ایرج مصداقی
 
2019-04-20 رکود جنسی در غرب
گفت و گو با محمد رفیع محمودیان
 
2019-04-13 گفتگوی فرزین ‌ایران‌فر با محمد عقیلی نویسنده، فیلم ساز، روزنامه نگار
یک اثر یک نویسنده. نگاهی به رمان عبور گرم تابستان
 
2019-03-30 نگاهی به داستان های چند نویسنده زن در ایران(4)
یک اثر یک نویسنده
گفتگوی فرزین‌ایران‌فر با علی صدیقی منتقد و نویسنده
 
2019-03-16 نگاهی به داستان های چند نویسنده زن در ایران(3)
یک اثر یک نویسنده گفتگوی فرزین‌ایران‌فر با علی صدیقی منتقد و نویسنده