2012-10-06 طومار اعتراضی کارگران و طرح ضد کارگری استاد و شاگردی
گفتگو با جعفر عظیم زاده، عضو هماهنگ کننده تهیه طومار اعتراضی
 
2012-09-22 بررسی حوادث کار و بیماری های ناشی از آن
گفت و گوهای کارگری .... بهروز خباز
گفت و گو با محمد صفوی فعال کارگری
برنامه ای تقدیمی به زنده یاد سلمان یگانه و دیگر قربانیان حوادث کار
 
2012-09-15 گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز
انفجار معدن باب نیزو. پای صحبت خانواده های جانباختگان
حوادث در محیط کار، در آتش سوختن بیش از 320 کارگر در لاهور و کراچی پاکستان
گفتگو با مجید تمجیدی کارشناس...
 
2012-09-03 گفت و گوهای کارگری
مفهوم استقلال تشکل های کارگری
گفت و گوی بهروز خباز با علی مبارکی فعال کارگری (2)
 
2012-09-03 نقد و نظر با بهروز فراهانی
کشتار کارگران معدن طلای سفید لونمین در منطقه ماریکانا در آفریقای جنوبی
 
2012-08-28 گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز
شکل گیری سندیکای کارگران پروژه ای و فصلی آبادان؛ مفهوم استقلال تشکل های کارگری
گفت و گو با علی مبارکی فعال کارگری (1)
 
2012-08-09 گفتگوهای کارگری
بررسی مقاطعی از مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد،
مسئلۀ آگاهی کارگران و ملزومات فعالیت کارگری در ایران
گفت و گو با غلام رضا غلام حسینی فعال کارگری
 
2012-07-28 فقر در ایران و زندگی مردم زیر خط فقر
بهبود وضع اقتصادی و ریشه کنی فقر در ایران راه حل اقتصادی یا راه حل سیاسی؟
گفتگو با احمد سیف اقتصاددان