2013-07-06 آزادی خواهی و عدالت جوئی، عشق و آئین در ترانه و آواز
گفتگو با انیس معین هنرمند آوازه خوان
 
2013-06-29 روز جهانی زنان تک سرپرست و مطلقه بیوه، مادران تنها
مشکلات زنان تک سرپرست در ایران. وضعیت زنان تک سرپرست در سوئد
گفتگو با زهره احمدی مشاور خانواده و ایران دخت اکبری مشاور خانواده
 
2013-06-22 پشتیبانی از مادران پارک لاله در استکهلم
گفتگو با نازی پیغمبری
 
2013-06-22 جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه آزادی تهران
کمپین روسری سفیدها چه کسانی هستند
گفتگو با نسرین اسفندیاری جنسیت شناس
 
2013-06-22 دغدغه ها
گپ و گفت با حضور سودابه اردوان هنرمند نقاش و مجسمه ساز
 
2013-06-15 اعتراضات ضد دولتی در ترکیه
گفتگو با سیما حسین زاده از کنشگران جنبش زنان
 
2013-06-15 ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری. نتایج و پیامد های آن
پروین اردلان
 
2013-06-01 دغدغه ها
گپ و گفت با حضور فریده ابلاغیان