2016-07-09 تیرِ تبلیغ بر کمانِ جعلِ جهان (2) نوشته بهروز شیدا
گَشتی در هشت سریال دیگر در سایه متن های دیگر
 
2016-07-09 تصاویر مرگ در سینما(5)
مرگ عباس کیارستمی، نگاهی به سینمای کیارستمی
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2016-07-09 موج بلند(پانزدهم) هنر متعهد
مجله رادیوئی سیاسی، اجتماعی، هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی
 
2016-07-09 تصاویر مرگ در سینما (3) طعم گیلاس، بری هم دوستِ تَم، بمانی هم دوستِ تَم(بازپخش)
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2016-07-09 گپ و گفت بامدادی
عباس کیارستمی ستایش گر زندگی، گزارش جنگ بریتانیا، سرکوب؛ پاسخ...
با حضور فرزین ایرانفر، بهروز خباز، سعید افشار
 
2016-07-09 خط آزاد رادیو
نظر چند شنونده
 
2016-07-02 تیرِ تبلیغ بر کمانِ جعلِ جهان (1) ..... نوشته بهروز شیدا(بازپخش)
گَشتی در هشت سریال دیگر در سایه ی متن های دیگر
 
2016-07-02 نگاه هاى گوناگون به ادبيات تبعيد ايران
گفتگو با رضا براهنی(بازپخش)
برنامه اى از فرزين ايران فر