2015-07-25 پیامدهای توافق هسته ای در زندگی کارگران و فعالین جنبش های اجتماعی
گفت و گوی بهروز خباز با بهرنگ زندی
 
2015-07-25 کوچه پس کوچه های کودکی در تابستان
پنداری همین دیروز بود ..... برای آن تابستان ها پایانی نیست!
سعید افشار
 
2015-07-19 ماجرای برنامه هسته ای، ختم آن و شادی مردم، مردم همیشه مردم
چرائی سازش حکومت اسلامی ایران با امریکا
گفتگو با شهاب برهان، فعال و تحلیل گر سیاسی
 
2015-07-11 تبعات توافق هسته ای در فعالیت های اجتماعی و وضعیت حقوق بشر در ایران
گفت و گوی خسرو خسروانی و بهروز خباز
 
2015-07-11 تصویب ازدواج همجنسگرایان در آمریکا
گفت و گو با مهناز قزلّو در برنامه آن سوی مکث
 
2015-07-04 مهمان تابستانی
گفت و گوی ناصر یوسفی با پروین افتخاری
 
2015-06-27 زبان و زمان، از اندیشه تا گفتار
چرا برای بیان اندیشه، گاه بسیار کلی، مبهم و طولانی سخن می گوئیم
گفتگو با غنی مجیدی
 
2015-06-20 مهمان تابستانی
گفت و گوی ناصر یوسفی با روناک