2012-08-09 گفتگوهای کارگری
بررسی مقاطعی از مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد،
مسئلۀ آگاهی کارگران و ملزومات فعالیت کارگری در ایران
گفت و گو با غلام رضا غلام حسینی فعال کارگری
 
2012-07-28 فقر در ایران و زندگی مردم زیر خط فقر
بهبود وضع اقتصادی و ریشه کنی فقر در ایران راه حل اقتصادی یا راه حل سیاسی؟
گفتگو با احمد سیف اقتصاددان
 
2012-06-30 گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز
اقدامات و تظاهرات در پشتیبانی از جنبش کارگری و برای آزادی زندانیان سیاسی، فعالان کارگری زندانی
گفتگو با محمود صالحی، یوسف آب خرابات، علی پیچگاه و احمد موسوی
 
2012-06-09 گفتگوهای کارگری .... بهروز خباز
گزارش علی نوائی از تظاهرات در میدان ملل ژنو هم زمان با نشست سالانه سازمان جهانی کار (آی.ال. او) در حمایت از کارگران ایران، گفتگو با محمود صالحی فعال کارگری در ایران...
 
2012-06-02 نقد و نظر با بهروز فراهانی
نشست سالانه سازمان جهانی کار در ژنو
و فراخوان پنج سندیکای فرانسوی برای تظاهرات روز ۶ ژوئن در حمایت از کارگران ایران
 
2012-06-02 دستگیری بیش از 60 نفر از فعالان کارگری در کرج
آزادی شماری از آنان و نگهداری شماری دیگر در زندان
تازه ترین خبرها در این زمینه در گفتگو با بهروز خباز فعال کارگری
 
2012-05-26 گفتگوهای کارگری .... بهروز خباز
هفتمین نشست مشورتی کارگران خودروسازی جهان در مونیخ
گفتگو با سیامک مویدزاده و علی رجبر فعالان کارگری
 
2012-05-12 اعتراض اتحادیه سراسری کارگران سوئد(Lo) به اداره مهاجرت
بخاطرپاسخ منفی پناهندگی به عزت دولت آبادی فعال سیاسی و کارگری و پشتیبانی چند سندیکای دیگر
گفتگو با عزت دولت آبادی