2018-11-03 تروریسم حکومت اسلامی، این بار در دانمارک
گفتگو با علی آزاد فعال سیاسی چپ ساکن کپنهاک
 
2018-11-03 حسن حسام : آواز خوان
شگفتا! چه جانِ سختی داری آوازخوان! هنوز زنده ای
 
2018-11-03 در همهمه صداها، سانسور صداها، خفه کردن صداها
صداهائی که شجاعانه فریاد می شوند
 
2018-11-03 بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران، بودجه اربعین
سرکوب گری های رژیم اسلامی، سلطنت طلبان در توهم بازگشت
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، سعید افشار، بهروز خباز
 
2018-11-03 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
سولماز اسکندری 12 آبان 1397
 
2018-10-27 گفت و گوی بهروز خباز با رسول بداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان
شروع فعالیت ها در کانون صنفی معلمان، دوران زندان و ارزیابی از اعتصاب 22 و 23 مهر
 
2018-10-27 قتل فرشید هکی در تهران فعال حقوق بشر و تشدید سرکوب و فشار بر کنش گران سیاسی و مدنی
گفتگوی فرزین ایران فر با مجید دارابیگی
 
2018-10-27 ایران پسا انقلاب، دفترچه راهنما
2332 نفر حلقه قدرت در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی از خواستگاه طبقاتی تا پیوندهای خویشاوندی
گفتگو با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوس نیویورک