2016-11-20 نگاهی سیاسی و فنی به توانمندی ایران در صورت شکست برجام
گفت و گو با دکتر مهران مصطفوی
 
2016-11-20 پیروزی دانالد ترامپ در انتخابات آمریکا
نئو فاشیسم، کابوس یا واقعیت؟
در گذر اندیشه؛ جواد تسلیمی
 
2016-11-12 گفتگو با صالح مسلم سخنگوی مشترک دیپلماسی روژوا
و سخنگوی مشترک حزب دمکراتیک سوریه روژاوا
بهرام رحمانی و بهروز خباز
 
2016-11-12 آیا پرزیدنت ترامپ خطرناک است؟
از ژست ضد سیستمی تا ساکن شدن در باتلاق واشنگتن
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2016-11-12 تو رئیس جمهور من نیستی!
تظاهرات علیه دونالد ترامپ در امریکا
گفتگو با الهه امانی کنش گر جنبش زنان
 
2016-11-12 تغییر چندانی در سیاست خاورمیانه ای امریکا ایجاد نخواهد شد
علیرغم شعارهای ترامپ در کارزار انتخابات ریاست جمهوری امریکا
گفتگو با فرزانه روستائی ژورنالیست
 
2016-11-12 قرن بیست و یکم آغاز پایان هژمونی امریکا در جهان،با ترامپ یا هر کس دیگر
درنگی بر بحران ها و چالش های نظام سرمایه داری
گفتگو با ناصر زرافشان تحلیل گر سیاسی
 
2016-11-12 در افق چیزی پیداست!
پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست حمهوری امریکا، شورش وارونه!
گفتگو با پیران آزاد کنش گر ضد سرمایه داری