2014-03-15 چهارشنبه سوری !
مراسم چهارشنبه سوری 2014 شمال استکهلم در Akalla
گفتگو با محبوبه انگلوند
 
2014-03-15 چهارشنبه سوری !
مراسم چهارشنبه سوری 2014 مرکز استکهلم در kungsträdgården
گفتگو با منصور حسینی
 
2014-03-01 نیم نگاهی به سوئد با جمال خرّم
نگاهی به خبرهای هفته در سوئد در گفت و گو با اریسا،میلاد و دانیال
 
2014-02-22 یادی از منصور کوشان
گفت و گو با آسیه امینی و خُنیا کوشان
 
2014-02-01 پیرامون سفر کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد به ایران
گفت و گو با بهرام رحمانی
 
2014-02-01 تئاتر کاراوان علاقمندان به بازیگری را دعوت به همکاری می کند
گفت و گو با ناصر یوسفی سرپرست تئاتر کاراوان
 
2014-02-01 دغدغه ها .....
با حضور اسفندیار منفردزاده، آهنگساز و کنشگر سیاسی
 
2014-01-18 اشکان نورزاهی پناهجو در سوئد درمعرض دبپورت به افغانستان
گفتگو با اشکان نورزاهی