2018-06-16 بازگرداندن فوتبال به مردم. دفاع از فوتبال در برابر بازار
معرفی گاه نامه منجنیق ویژه فوتبال
گفتگو با شراره شاهد
 
2018-06-09 پسابرجام بحران هسته ای ایران، اختلافات اروپا و امریکا، ادعاهای رژیم برای غنی سازی
هزینه های برنامه هسته ای برای مردم ایران
گفتگو با مهران مصطفوی
 
2018-06-09 شرایط کنونی وضعیت سیاسی ایران و طرح احتمال وقوع رخدادهای غیرمترقبه در رسانه های...
گره خوردگی بحران هسته ای با شکاف ها و جنگ تجاری قدرت های امپریالیستی
پیجیدگی های روندهای کنونی چیست؟ گفتگو با تقی روزبه
 
2018-06-02 حضور نمایندگان مستقل کارگری ایران داود رضوی، رضا شهابی و لقمان ویسی در سازمان...
تظاهرات کلکتیو سندیکاهای فرانسه در همبستگی با مبارزات کارگران ایران در ژنو
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-06-02 تاثیر اندیشه های انقلابی کارل مارکس بر جهان معاصر ما (2)
از مارکس چگونه باید یاد کرد؟
مصاحبه بهروز خباز با محمدرضا شالگونی
 
2018-06-02 خروج امریکا از برجام . تحریم ها علیه ایران
حمایت جمهوری اسلامی ایران از رژیم بشار اسد و و دخالت در سوریه
گفتگوی آرش کمانگر با فریدا آفاری از اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه
 
2018-06-02 نمایش آزادی بیان در برابر خود شیفتگی و فریب کاری خامنه ای
جنگ تجاری امریکا با اروپا، دادگاه قتل علی معتمد(محمدرضا کلاهی)در هلند
گپ و گفت بامدادی. احمد پوری، بهروز خباز، سعید افشار
 
2018-06-01 تاثیر اندیشه های انقلابی کارل مارکس بر جهان معاصر ما
از مارکس چگونه باید یاد کرد؟
گفت و گوی بهروز خباز با محمدرضا شالگونی