2014-10-04 ادبیات ما واقعیت گریز است!؟
گفتگو با شهروز رشید شاعر، نویسنده و مترجم
 
2014-09-14 گفتگو با پونه روحی نویسنده
نخستین رمان پونه روحی مرد عرب Araben
داستان دو زندگی دو شخصیت داستان دشواری¬های مهاجرت وزندگی در سوئد امروز است
 
2014-08-23 گفت و گو با نسیم عقیلی، نویسنده و کارگردان تئاتر
در باره نمایش اروپا، اروپا
 
2014-08-02 گفت و گو با علی بنویدی؛
پناهنده سیاسی که هم اکنون در بازداشتگاه مشتا به سر می برد.
 
2014-07-26 معرفی کتاب
بازخوانی قتل های سیاسی زنجیره ای
به کوشش حمید جهان بخش و سعید افشار
 
2014-07-06 دیدار با نویسنده تبعیدی
تاریخ ما بایستی در هنر و ادبیات ما، در رمان تجلی و تبلور یابد
گفتگو با حسین دولت آبادی
 
2014-06-21 نقض حقوق بشر در ایران
گزارش و گفتگوی مهناز قزلو با شعله زمینی، فعال حقوق بشر
 
2014-06-07 استقلال تشکل ها و جنبش کارگری یعنی چه؟
بحث و گفتگو با حضور منصور اسانلو و بهروز فراهانی