2014-07-12 اعتصاب غذای رضا شهابی زندانی سیاسی در زندان
گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز
جان رضا شهابی در خطر است!
گزارش از اقدامات بین المللی در پشتیبانی از رضا شهابی
 
2014-07-06 وضعیت وخیم کارگر زندانی رضا شهابی و حمله به منزل بهنام ابراهیم زاده
گفت و گو با محمود صالحی
 
2014-06-21 گفت و گوهای کارگری... بهروز خباز
اعتصاب اخیر کارکنان راه آهن در جنوب سوئد
گفت و گو با سعید تقوی، عضو سندیکای کارگران ترانسپورت سوئد
 
2014-06-07 گپ و گفت بامدادی
درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2014-06-07 آکسیون اعتراضی نهادها و فعالین کارگری در مقابل مقر سازمان جهانی کار در ژنو
گفت و گو با علی مبارکی
 
2014-06-07 چند گزارش .....
گزارش هایی از آکسیون اعتراضی نهادهاو فعالین کارگری در ژنو، اعدام زندانی سیاسی غلامرضا خسروی، تبعید زندان در زندان رضا شهابی، وضعیت فعال کارگری زندانی جعفر عظیم...
 
2014-06-07 گفت و گوهای کارگری... بهروز خباز
سبک کار در جنبش کارگری
گفت و گو با فعال سیاسی چپ،اسد گلچینی(قسمت دوم)
 
2014-06-07 استقلال تشکل ها و جنبش کارگری یعنی چه؟
بحث و گفتگو با حضور منصور اسانلو و بهروز فراهانی