2019-02-16 کنفرانس ورشو،بحران بر سر ونزوئلا
بخشی و قلیان را شکنجه می کنند که اعتراف کنند شکنجه نشده اند
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع سعید افشار و بهروز خباز
 
2019-02-09 بحران در رژیم اسلامی و اصلاحات ساختاری خامنه ای
کنفرانس ورشو و برنامه امریکا برای یک پیمان نظامی علیه رژیم ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-02-09 انقلاب بهمن و قیام ضد سلطنتی 22 بهمن
قدرت گیری ضد انقلاب اسلام سیاسی با حمایت دولت های غربی
گفتگو با فاتح شیخ و عباس سماکار فعالان کمونیست
 
2019-02-09 نقد اقتصاد سیاسی حکومت اسلامی، چهل سال غارت
مهرداد وهابی اقتصاددان استاد دانشگاه پاریس
 
2019-02-09 گزارش گزارش گران بدون مرز از یک سند لو رفته قوه قضائیه رژیم
یک میلیون و هفت صد هزار زندانی در تهران در بازه زمانی 30 سال
گفتگو با منیره برادران پژوهش گر و فعال حقوق بشر
 
2019-02-09 واکنش ها به ماجرای دیدار مسیح علی نژاد با مایک پمپئو
دوگانه های جعلی و تقابل دو جنبش
گفتگو با مینا خانی ژورنالیست و اکتیویست
 
2019-02-09 چهل و هشتمین سال گرد رستاخیز سیاهکل
طبقه کارگر در اندیشه و عمل مبارزان فدائی
گفتگو با اصلان جوادزاده
 
2019-02-09 تاریخ شفاهی ماموران رژیم و اسناد جنایت، مسیح علی نژاد چهره رسانه ای و خبرنگار...
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
سعید افشار. بهروز خباز