2012-11-10 نگاه به چین از منظر اقتصادی
آیا چین ابر قدرت سده 21 خواهد شد
گفتار از غنی مجیدی
 
2012-10-27 سقوط سریع ارزش ریال دلائل و پیامدها
نقد و نظر با بهروز فراهانی
نقش تعیین کننده را دولت برعهده دارد
 
2012-10-20 گزارش ها .....
جاسوس افزارها توقف ارز دولتی دانشجویان ایرانی نایابی و کمیابی دارو در ایران براثر تحریم ها
تعطیلی کارخانه ها،اخراج های گسترده و فروپاشی زندگی کارگران
 
2012-10-20 گفتمان ها و بحث های جاری در میان فعالان چپ در جهان امروز
گفتمان ها و بحث های جاری در میان فعالان چپ در جهان امروز
گفتگو با فروغ اسدپور پژوهشگر مارکسیست
 
2012-10-13 نقد و نظر با بهروز فراهانی
نوبل صلح برای اتحادیه اروپا !؟
خلف وعده حزب سوسیالیست فرانسه
 
2012-10-13 بزرگترین حیله راسیست ها
در گذر اندیشه ...... جواد تسلیمی
پوپولیست ها یا راسیست ها با کت و شلوار و کراوات؟(9)
 
2012-10-13 سقوط سریع ارزش ریال دلائل و پیامدها
سقوط ریال را با مسائل اقتصادی نمی توان توضیح داد
گفتگو با احمد سیف اقتصاددان
 
2012-10-06 گزارش ....
زندانی کردن محمد علی دادخواه وکیل دادگستری ، کشاکش پرونده هسته ای ایران،
سقوط ارزش ریال و سقوط سطح زندگی مردم و .....