2017-08-19 پیرامون معضل و مسائل دستفروشان،بررسی راهکارها و مکانیسم های اجتماعی در این خصوص
گفت و گو با محمد غزنویان
 
2017-08-19 ارزیابی تحلیلی از روند تاکنونی جنبش کارگری ایران و چگونگی پاسخ به مسئله کارگران...
گفت و گوی بهروز خباز با یوسف آبخون فعال چپ و آشنا به مسائل کارگری
 
2017-08-19 گپ و گفت صبحگاهی
با حضور سیاوش دانشور، مجید تمجیدی، فرزین ایرانفر
پیرامون مصاحبه فاطمه صادقی با اندیشه پویا در رابطه با شیخ صادق خلخالی، و اعتصاب غذای رضا شهابی و 22 زندانی سیاسی در زندان گوهردشت کرج
 
2017-08-05 کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز
اثر نجف دریابندری نویسنده و مترجم
 
2017-08-04 برنامه شنبه 7 مرداد 1396 ، 29 ژوئیه 2017
برنامه ها و گفتگوهائی از آرشیو
 
2017-07-22 دهه فراموش ناشدنی شصت!دهه 1360 چه بود؟ پایه های فاشیسم دینی چگونه ریخته شد؟
جنایت کاران هماهنگ به سخن آمده اند،همه ابزارها رسانه، سینما و منبر به کار گرفته اند
گفتگو با هدایت سلطان زاده و مرجان افتخاری
 
2017-07-22 واکنش ها به مرگ غم انگیز مریم میرزاخانی نابغه ریاضی
از مریم میرزاخانی تا مهدی علوی شوشتری. ریاکاری جمهوری اسلامی
نگاهی به دهه اول پس از انقلاب. گفتگو با حسین باقرزاده
 
2017-07-22 آقازاده ها و ژن و خون خوب و پاک! مشکل های روانی ریشه در نابسامانی جامعه و ....
گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع
فرزین ایران فر، ربیع نیکو، سعید افشار