2017-06-17 آکسیون های پشتیبانی از کارگران ایران
هم زمان با نشست سازمان جهانی کار (ILO) در ژنو گزارش بهروز فراهانی
 
2017-05-13 شب همبستگی با کارگران معدن یورت آزادشهر در استکهلم
جمعه 19 مه، ساعت 18 الی 21 در...
تظاهرات علیه نمایش انتخابات حکومت اسلامی در استکهلم
جمعه 19 مه ساعت 13 جلوی سفارت جمهوری اسلامی
گفتگو با بهرام رحمانی و مهرنوش شفیغی
 
2017-04-22 سلامتی فرد درجامعه به چه عواملی بستگی دارد؟
ربط اضافه وزن و یا چاقی با میزان آموزش و تحصیلات
گفتگو با آزاده شکوهی پژوهش گر
 
2017-04-22 استوانه کوروش هخامنشی در فتح بابل
روایت های متفاوت و جعلیات گوناگون
هایده ترابی پژوهش گر ایران باستان و زبان اکدی
 
2017-04-08 ابراهیم رئیسی، پدیده انتخابات ریاست جمهوری رژیم، حاشیه قویتر از متن
گفت و گو با ایرج مصداقی
 
2017-04-08 آسیب شناسی جنبش کارگری ایران(سبک کار)(2)
گفت و گوی بهروز خباز با محمود قزوینی
 
2017-04-01 تلاش و کارزار برای نجات جان اعدامی ها در ایران جرم کفرگویی
سینا دهقان، محمد نوری، مرجان داوری به دلیل بیان نظرات شان محکوم به اعدام شده اند
گزارش و گفت و گو با هرمز رها
 
2017-04-01 سره گویی و سره نویسی و بهره گیری از واژه های ناب پارسی
گفت و گو با علی حصوری، پژوهشگر تاریخ و زبان و شهروز رشید، نویسنده، شاعر و پژوهشگر ادبیات