2016-04-09 سرکوب گرانی اعتراض در نگاهی به هفته خبری، روز جهانی سلامتی: مبارزه با دیابت و .....
گپ و گفت بامدادی
 
2016-02-06 فاجعه زیست محیطی، طبیعت ایران دارد به سوی نابودی پیش می رود
مافیای آب و زمین خواری و دریا خواری و کوه خواری و دشت خواری و جنگل خواری و....
گفتگو با بیژن دره شوری کارشناس محیط زیست از پیش کسوتان کنش گر زیست محیطی
 
2015-12-12 علوم انسانی در دانشگاه ها و مدرسه های ایران
کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی در پاریس Cop-21
گفت و گو با جلال ایجادی
 
2015-12-05 بحران زیست محیطی جهانی از نگاه ضد سرمایه داری
گفتگو با پیران آزاد تحلیل گر و فعال ضدسرمایه دار
 
2015-12-05 گردهمایی‌های جهانی تغییرات آب و هوایی در پاریس
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2015-12-05 دستکاری ژنتیکی و ژن درمانی
اين و آن سوى آزادى و حق - فرزين ايران فر
 
2015-10-24 عطش سیری ناپذیر برای خوردن هکتار هکتار زمین
زمین های ملی در اختیار مقامات زمین خوار. از کوه و کویر تا جنگل و دریا
گزارشی از پدیده زمین خواری در ایران
 
2015-10-03 بحران آب و خشک سالی در ایران
جنگ پراکنده آب در ایران