2015-09-19 تاثیر اعدام ها و سرکوب های دهه 60 بر هنر و هنرمندان
گفت و گو با ناصر رحمانی نژاد هنرمند تئاتر
 
2015-09-19 گفتگو با محمد اشرفی سخنگوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
جان باختن شاهرخ زمانی فعال کارگری در زندان
گفتگوهای کارگری …… بهروز خباز
 
2015-09-19 جان باختن شاهرخ زمانی، مرگ های در سایه در زندان
گفت و گو با شادی امین پژوهش گر و فعال سیاسی
 
2015-09-19 مرگ شاهرخ زمانی در زندان
گفتگو با ناصر زرافشان حقوق دان
 
2015-09-19 جان باختن شاهرخ زمانی فعال کارگری در زندان
گفت و گو با نینا زمانی دختر شاهرخ
 
2015-09-19 گپ و گفت بامدادی ، درنگی بر چند موضوع و رویداد
موج تازه از دستگیری فعالان سیاسی، صنفی و مدنی، جان باختن شاهرخ زمانی در زندان و ....
 
2015-09-13 سرکوب، مقاومت، مبارزه
ششمین گردهم آئی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در برلین
گزارش بهروز خباز ، گفتگو با مژده ارسی و هژیر پلاسچی
 
2015-09-12 تماس های تلفنی شنوندگان
روی خط رادیو همبستگی
شنبه 21 شهریور 1394، 12 سپتامبر 2015