2015-07-25 اعتراض به حضور شکنجه گر ساواک در برنامه ی پرگار بی بی سی
گفتگو با اصغر ایزدی زندانی سیاسی سرشناس شکنجه شده ی رژیم شاه
 
2015-07-11 تصویب ازدواج همجنسگرایان در آمریکا
گفت و گو با مهناز قزلّو در برنامه آن سوی مکث
 
2015-07-04 گفت و گو با نسرین ستوده
آن سوی مکث... مهناز قزلّو
 
2015-05-23 سمینار علیه هموفوبیا در استکهلم
مهناز قزلو فعال حقوق دگرباشان جنسی
 
2015-05-17 هموفوبیا، واهمه و انزجار از دگرباشان جنسی
آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
محمد جواد اکبرین دین پژوه ، سپیده دیبا همجنس گرا ، نسرین افضلی کنش گر حقوق بشر، هوداد طلوعی روانشناس، فرید حایری نژاد فیلم ساز، سوده راد...
 
2015-05-02 برکناری و اخراج از کار به خاطر صدای زنانه
آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
گفتگو با قاسم اکسیری فرد استاد فیزیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 
2015-05-02 سیاست پناهندگی اروپا در جلسه گفتگو با نمایندگان احزاب پارلمانی سوئد
گفتگو با اندیشه علیشاهی کنش گر مسائل پناهندگی
 
2015-04-25 فاجعه‌ی نسل کشی ارمنیان در ترکیه در حکومت عثمانی در جنگ جهانی اول
گفتگو با احمد اسکندری تحلیل گر مسائل خاورمیانه