2014-04-05 نگاهی به فوروم دمکراسی در ABF Rinkeby
در گفت و گو با روزبه جلالی
 
2014-02-15 دغدغه ها
گفت و گوی فرزین ایرانفر با پریسا اسودی
 
2014-02-08 بازخوانی انقلاب بهمن 57
انقلاب بهمن چه بود، چرا چنین سرنوشتی پیدا کرد ؟
بحث با حضور هدایت سلطان زاده فعال سیاسی چپ و ناصر مهاجر پژوهشگر تاریخ

 
2014-01-25 دغدغه ها .....
با حضور رسول نژاد مهر، نویسنده پژوهشگر و فعال فرهنگی
 
2014-01-25 رادیکالیسم سیاسی
نقش و جایگاه اندیشه و عمل رادیکال در جهان امروز
بحث و گفت و گو ، هفته آینده در رادیو همبستگی
 
2014-01-11 دغدغه ها .....
با حضور شهرام خلعتبری نویسنده و برنامه ساز رادیوئی
 
2014-01-04 یاد رضا مرزبان، روزنامه‌نگار پیشکسوت ایران
روزنامه‌نگاری آرمان‌خواه و حقیقت‌خواه
 
2014-01-01 نگاه هاى گوناگون به ادبيات تبعيد ايران
گفتگو با رضا براهنی
برنامه اى از فرزين ايران فر