2018-03-24 گپ کوتاهی در رابطه با فیلم آماتورها Amatörer
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-03-24 نگاهی به فیلم نبرد جنسیت ها
Battle of the sexes
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-03-24 نگاهی به فیلم Le Brio- Eldprovet
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-03-17 انتخابات پارلمانی در عراق، وضعیت کنونی در عفرین و موقعیت نیروهای مدافع مردم
گفت و گوی فرزین ایرانفر با احمد اسکندری، تحلیل گر سیاسی کردستان و خاورمیانه
 
2018-03-10 نگاهی به فیلم لیدی برد Lady Bird
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-03-10 نقد و نظر با بهروز فراهانی:نگاهی از زاویه ای دیگر به اتحادیه اروپا، از درون به...
و نگاهی به روز جهانی زن،جنگ تجاری ترامپ، روابط امریکا و کره شمالی، انتخابات روسیه، انتخابات ایتالیا
 
2018-03-10 مقاومت عفرین در برابر یورش ارتش ترکیه
ضرورت پشتیبانی از مقاومت عفرین
گفتگوی با ریناس ژان روزنامه نگار در روژآوا شمال سوریه
 
2018-03-03 انتخاب رهبری حزب ابتکار فمینیستی سوئد
گفت و گو با گیتا نبوی رهبر جدید این حزب