2012-11-10 نگاه به چین از منظر اقتصادی
آیا چین ابر قدرت سده 21 خواهد شد
گفتار از غنی مجیدی
 
2012-11-10 اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کرد در ترکیه
خواسته ها پشتیبانی ها و همبستگی ها
گفتگو با احمد اسکندری
 
2012-11-03 اقتصاد بازار، سرمایه داری دولتی، سوسیالیسم...؟
حزب کمونیست چین: سپهری پر رمز و راز
سال ۲۰۱۲ بزرگترین تغییرات در هیئت رهبرانی که خود را کمونیست می خوانند.
گفتار از لوموند دیپلماتیک نوشته مارتین بولارد Martine...
 
2012-11-03 ارزیابی از مرحله دوم دادگاه مردمی ایران تریبونال در لاهه
و آینده ایران تریبونال
گفتگو با بهرام رحمانی و بهروز پرتو
 
2012-11-03 کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
یادمان پنجاهمین سالگشت پایه گذاری کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
شنبه ۵ ژانویه ۲۰۱۳ برابر شانزدهم دیماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۳
Haus der Jugend * Deutschherrnufer 12 *...
 
2012-11-03 انتخابات ریاست جمهوری امریکا
تفاوت ها و شباهت های دو حزب جمهوری خواه و دمکرات
چرا انتخابات ریاست جمهوری آمريکا در همه کشورها مهم تلقی می شود ؟
ایرانی تباران شهروند امریکا چگونه رای می...
 
2012-10-27 گزارش مستقیم از دادگاه ایران تریبونال در لاهه ۲۷-۲۵_اکتبر 2012
محاکمه جمهوری اسلامی.دادگاه رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60
گزارش مریم چیت گر
 
2012-10-20 کشمکش بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی در ايران
طرح های مطرح در غرب
گفتگو با خسرو خسروانی