2016-05-21 پرنده ی شب
سانسور مردم را از کتاب خوانی دور کرده است.
گفت و گوی فرزین ایران فر با گلناز غبرائی، مترجم
 
2016-05-14 خانه های امن زنان و سالمندان
کپ و گفت بامدادی
با حضور نعیمه دوستدار، فرزین ایرانفر و سعید افشار
 
2016-05-14 نگاهی به انتخاب صادق خان پاکستانی تبار به عنوان شهردار لندن
گفت و گو با منوچهر بهمنی
 
2016-05-14 داستان خوانی
گفت و گوی فرزین ایرانفر با پیمانه ملازهی، نویسنده
 
2016-05-14 سینماگران جوان بعد از احمدی نژاد
برنامه ای از میلاد عبدالحسینی
 
2016-05-14 نگاهی به مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران
گفت و گو با میلاد عبدالحسینی
 
2016-04-09 شیرین مهربد از یگانگی و نبض پرواز تا عصرهای لیموئی و زندگی کن
گفتگوی فرزین ایران فر با شیرین مهربد هنرمند آوازه خوان
 
2016-04-02 گفت گو و فرهنگ گفت گو
در گفت گوی فرزین ایران فر و سعید افشار با اسفندیار منفردزاده و احمد پوررسول