2013-11-09 گفتار اقتصادی
فریبرز رئیس دانا
 
2013-11-09 اقتصاد ایران. نقش و وزن دولت و خصوصی سازی ها
بحث و مناظره :
جمشید اسدی، فریبرز رئیس دانا
 
2013-11-02 پوشه: اقتصاد ایران (2)
محورها و جنبه های گوناگون اقتصاد ایران
 
2013-11-02 شنبه 11 آبان 1392، 2 نوامبر 2013
اشاره ای به چند خبر هفته
و مکثی بر چند موضوع و رویداد
 
2013-11-02 زمینه های ساختاری بحران اقتصاد ایران
گفتگو با سهراب بهداد اقتصاددان، استاد دانشگاه در امریکا
 
2013-10-26 اقتصاد ایران و خصوصی سازی ها
بهروز فراهانی
 
2013-10-26 پوشه: اقتصاد ایران. گزارش،گفتگو،بحث درباره محورها و جنبه های گوناگون اقتصاد...
نفت، یارانه ها،نظام مالیاتی،تامین اجتماعی،خصوصی سازی ها،رانت خواری،نقش نهادهای امنیتی و نظامی،اشتغال بیکاری فساد تورم گرانی و...
سیروس بینا،احمد علوی،غنی...
 
2013-10-19 نقد و نظر با بهروز فراهانی
مناسبات ایران و امریکا و وضعیت دولت روحانی