2013-01-12 ترور سه عضو حزب کارگران کردستان (PKK) در پاریس
گفتگو با احمد اسکندری
 
2013-01-05 تنش بین دولت مالکی در عراق با حکومت اقلیم کردستان
گفتگو با احمد اسکندری
 
2013-01-05 سالی میرود ..... سالی می آید
نقد و نظر با بهروز فراهانی چشم انداز سال جدید سال 2013
 
2013-01-05 در گذر اندیشه ..... جواد تسلیمی
نگاهی به سال 2012 و آنچه که در سوئد گذشت
 
2012-12-29 سالی می رود .... سالی می آید
سال 2013 چگونه سالی در ایران؟
 
2012-12-15 پیامدهای نئولیبرالیسم و چشم انداز چپ در اروپا
گفتگو با غنی مجیدی اقتصاددان
 
2012-12-15 همه پرسی قانون اساسی در مصر
سکولارها دربرابر اسلام گرایان
گفتگو با پدرام شه یار فعال چپ آگاه به مسائل مصر
 
2012-12-15 در گذر اندیشه ..... جواد تسلیمی
پوپولیست ها یا راسیست ها با کت و شلوار و کراوات؟(17)
ناسیونالیست ها