2013-06-01 تحولات در سوریه: جنگ داخلی، جنگ منطقه ای، جنگ قدرت های جهانی
و سیاست های حکومت اسلامی ایران در سوریه
گفتار از خسرو خسروانی

 
2013-05-25 شورش در حومه های حاشیه نشین و مهاجرنشین استکهلم
دلیل شورش چیست؟ و چه می خواهد؟
چرائی ، دلائل و افق آینده
گفت و گو با مسعود کمالی پروفسور جامعه شناس
 
2013-05-11 آزادی پشت میله ها
مستندی درباره زنان زندانی در زندان تخار افغانستان
گفت و گو با نیما سروستانی فیلم ساز و کارگردان
 
2013-05-11 تحولات در سوریه: جنگ داخلی، جنگ منطقه ای، جنگ قدرت های جهانی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
و پاسخ به پرسش شنوندگان
 
2013-04-27 تحولات در سوریه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2013-04-27 اعتصاب برخی از اعضای اتحادیه کمونال ( کارگران بخش خدماتی) سوئد
با خواست افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری
گفت و گو با حمید نماینده اتحادیه کمونال در محل کار
 
2013-04-27 گپ و گفت بامدادی
با حضور فروغ اسدپور پژوهشگر مارکسیست
 
2013-04-20 از میان تماس های تلفنی شنوندگان
پیامد های غیر قابل قبول هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد)