2015-07-04 آیا همه پرسی در یونان گامی است در پایان بخشیدن به بحران اقتصادی کنونی
یا حرکتی...
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2015-06-27 انتقادهای یک شنونده و پاسخ به آن
تحلیل های من از دید ضد سرمایه داری و مارکسیستی است
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2015-06-27 چرا آسیب شناسی اپوزیسیون؟
سعید افشار
 
2015-06-27 گپ بامدادی. درنگی بر چند موضوع و رویداد
حملات تروریستی جنایت کارانه به مردم، اسناد ویکی لیکس و وابستگی مالی آقازاده مهاجرانی به سعودی ها و .....
 
2015-06-20 شکاف طبفاتی در تهران: روایتی مستند از فقر و نابرابری
از قلعه مرغی و دروازه غار تا سعادت آباد و سعد آباد
گزارش از یاسمن خالقیان
چهره های متفاوتی از فقر، سقوط آزاد زندگی طبقه کارگر ، مردم تا کمر خم شده در سطل های...
 
2015-06-20 آسیب شناسی اپوزیسیون های حکومت اسلامی در ایران
عامل بین المللی، سياست کشورهای غربی و اپوزيسيون
گفت و گو با اسماعیل نوری علا از جنبش سکولاردمکراسی
 
2015-06-20 نگاهی به تحولات جاری در خاورمیانه و مذاکرات هسته‌ای امریکا با ایران
ایران در جهان ..... خسرو خسروانی
 
2015-06-20 درنگی بر چند خبر هفته. مذاکرات هسته ای و جیب مردم و ......
گپ و گفت بامدادی