2020-10-17 بازتاب کرونا در آثار ادبی و هنری تبعید
شانزدهمین شماره "آوای تبعید" با «ویژه نامه کرونا» گفتگو با اسد سیف سردبیر آوای تبعید
 
2020-10-11 این صدا می ماند! یادش یادگار
محمدرضا شجریان هنرمند مردمی که به حاکمان باج نداد
سعید افشار
 
2020-10-10 مروری بر زندگی هنری محمدرضا شجریان استاد آواز ایران
ربیع نیکو
 
2020-10-10 محمدرضا شجریان استاد آواز ایران
مستند رادیوئی
 
2020-10-10 جایزه ادبی نوبل 2020 برای لوئیز گلیک شاعر امریکائی
تسخیر کننده لحظه ها با لحن شاعرانه موجودیت فردی را جهان گیر می‌کند
گفتگوی فرزین ایران فر با ژیلا مساعد عضو آکادمی سوئد
 
2020-10-03 زندانی کردن سه عضو کانون نویسندگان. گفتگوی فرزین ایران فر با علی کاکاوند
کانون نویسندگان با دفاع از آزادی بیان بی هیچ حصر و استثناء همواره زیر فشار و سرکوب حاکمان بوده است
 
2020-09-26 زندانی کردن رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن اعضای کانون نویسندگان...
و خسرو صادقی بروجنی پژوهش گر جامعه شناس
گفتگو با فرزین ایران فر
 
2020-09-26 محمدرضا شجریان استاد آواز ایران
مستند رادیوئی