2018-05-19 سزنوشت برجام، ادامه جنگ بر سر سوریه
سیاست چرخشی روسیه و موقعیت رژیم ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-05-19 حق بازگشت رانده شدگان و آوارگان فلسطینی به سرزمین شان
فلسطینیان از روز زمین تا روز مصیبت.انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس و کشتار فلسطینی ها توسط ارتش اسرائیل
گفت و گو با محسن نجات حسینی
 
2018-05-19 انتخابات در عراق. عروج مقتدی صدر و مخالفت با نفوذ جمهوری اسلامی ایران
نتیجه این انتخابات بازتاب دهنده چه وضعیتی است و چه روندی را توضییح می دهد؟
گفت و گو با غنی مجیدی
 
2018-05-19 سیاست در سوئد قطب نمای اخلاقی خود را از دست داده است
انتقاد هشت پژوهش گر به سیاست جدید مهاجرتی سوسیال دمکرات ها و مودرات ها
 
2018-05-19 برجام اروپائی: اعتماد کن اما ضمانتی در کار نیست
پوپولیسم مهاجرستیز دز سوئد و قطب نمای اخلاقی و ...
فرزین ایران فر ، سعید افشار
 
2018-05-12 تحریم های پسابرجام. گزینه ها و رویکردهای مخالفان حکومت اسلامی
مناظره لیلا دانش تحلیل گر سیاسی چپ و ایرج مصداقی تحلیل گر سیاسی
 
2018-05-12 خروج امریکا از برجام. پیامدها ونتیجه ها
تقابل امریکا با اروپا و وضعیت رژیم ایران
گفتگو با مهران مصطفوی کارشناس و تحلیل گر سیاسی
 
2018-05-12 نه به ترامپ امریکا نه به جمهوری اسلامی
نباید به جمهوری اسلامی به هیچ عنوان آوانس داد
مجید دارابیگی فعال سیاسی چپ و تحلیل گر