2021-01-16 تاثیر و پیامد رویدادهای امریکا بر ایران. رفتن ترامپ آمدن بایدن
بحران ها و تحول های درونی رژیم اسلامی، عمامه در چه جهتی می چرخانند؟ ماندگاری یا فروپاشی؟
گفتگو با حضور مجید دارابیگی و حسن بهگر
 
2021-01-16 ۱۲ نکته پیرامون ‎واکسن کرونا
فرزاد بیک پوردانشجوی دکترای ویروس‌شناسی در‌ ایتالیا
خیز تازه کرونا، گونه های جدید و تردید برخی به واکسیناسیون
 
2021-01-16 فرمان خامنه ای مبنی بر ممنوعیت خرید واکسن های غربی علیه جان و سلامت مردم
بیانیه اعتراضی
 
2021-01-16 بیت کوین پول ارز دیجیتال چیست؟ چگونه بدست می آید؟ چگونه ارزش گذاری می شود؟
استخراج و مزرعه های بیت کوین به جه معنا است؟ با مصرف برق چه ارتباطی دارد؟
از پادکست گیگ. اجرای جادی
 
2021-01-16 زمستان کرونائی، کرونای زمستانی!
سرسخن و نمایه 20210116 معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها
 
2021-01-16 بی اعتمادی کاربران پیام‌رسان واتس‌اپ فیسبوک و انتقال به پیام‌رسان سیگنال
گزارش
 
2021-01-16 قصه مرزها
عالیه عطایی
 
2021-01-09 پدیده ترامپ و پیامد هجوم هواداران ترامپ به کنگره در جامعه امریکا
یک بام دو هوای سیاست مداران امریکایی
نقد و نظر با بهروز فراهانی