2019-09-07 نگاهی به سه کشور. برگزیت بریتانیا، بحران ایتالیا، تورم آرژانتین
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-09-07 فرایند اطلاعاتی و امنیتی و تروریستی رژیم اسلامی ایران در خارج کشور
رویکرهای نهادهای امنیتی رژیم در برخورد با پناهندگان سیاسی،ایرانیان در خارج کشور
گفتگو با حمید نوذری فعال سیاسی در برلین
 
2019-08-31 اخراج آمنه کاکاباوه نماینده پارلمان از سوی حزب چپ
احمد اسکندری
 
2019-08-24 سفر محمدجواد ظریف به سوئد و تظاهرات مخالفان رژیم اسلامی
خشونت پلیس علیه معترضان
گزارش
 
2019-08-17 وضعیت سیاسی ایران در پرتو تنش امریکا و حکومت اسلامی. ایران در مدار روسیه؟
امریکا جنگ نمی خواهد اما جمهوری اسلامی در پی جنگ محدود است
گفتگو با هدایت سلطان زاده تحلیل گر سیاسی
 
2019-08-17 ویزای ظریف سوئدی ظریف. فراخوان مخالفان رژیم اسلامی در سوئد
سفر محمدجواد ظریف به سوئد و دیدار با مقامات دولت سوئد
گفتگو با حیدر جهانگیری
 
2019-08-17 کودتای 28 مرداد رویدادی ننگین در تاریخ ایران
حسن بهگر
 
2019-08-03 اوج گندیدگی اسلام سیاسی و فروپاشی گفتمانی حکومت اسلامی در ایران
تنش آفرینی در تنگه هرمز، قدرت نمائی یا درماندگی؟
گفتگو با تقی روزبه تحلیل گر سیاسی