2017-03-25 صف بندی های جهانی و منطقه ای در خاورمیانه
جنگ سوریه و جنگ علیه داعش
گفت و گوی ربیع نیکو با پیران آزاد
 
2017-03-25 از پیام های نوروزی تا آمار جمع بندی شده از سرکوب
گپ و گفت بامدادی
 
2017-03-18 نقد و نظر با بهروز فراهانی
نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو سالی می رود ... سالی می آید
 
2017-03-11 گیر افتادن مردم در جنگ موصل و موج آوارگان خسته و گرسنه
گفتگو با احمد اسکندری تحلیل گر سیاسی
 
2017-03-11 روی اندرشون کارگردان صاحب سبک سینمای سوئد و جهان
گفتگو با اردشیر سراج عکاس و فیلم ساز
 
2017-03-11 سمینارهای تشکل‌های مستقل زنان و زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی در آلمان
نگاه...
گفتگو با سیمین افشار از تشکل مستقل زنان ایرانی در هانوفر
 
2017-03-10 اشاره ای به هفته خبری، گردهم آئی های معلمان و ....
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2017-03-04 نابرابری اقتصادی و تفاوت ناعادلانه مزد نیروی کار زنان و مردان
چرا نابربری اقتصادی باز تولید می شود و چگونه می توان موقعیت برابر ایجاد کرد؟
گفت و گو با سهیلا یزدان پناه استاد دانشگاه سودرترن استکهلم