2020-11-21 خشونت علیه زنان،25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
هرگونه رفتاری که منجر به آسیب بدنی،جنسی یا روانی زنان شود خشونت علیه زنان است!
مهرآفاق مقیمی،صدیقه محمدی،ماریا رشیدی،شهناز شیردلیان و ....
 
2020-11-21 فاجعه کرونا در ایران. ویروس کرونا دست در دست ویروس حکومت اسلامی
کرونا در سوئد. ناکارامدی استراتژی سوئد. بازار واکسن ها، واکسن کی می رسد؟
سعید افشار
 
2020-11-21 بولیوی: انتخابات، کودتا، مورالس، جنبش بسوی سوسیالیسم
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-11-21 اپیدمی ها و خشم خداوند، از اپیدمی وبا تا اپیدمی کرونا در ایران، کتاب خوانی و ....
گپ بامدادی. ناصر رحیم خانی ، ربیع نیکو
 
2020-11-21 خشونت و آزار های جنسیتی علیه زنان
گفتگو با شهناز شیردلیان
 
2020-11-21 خشونت های جنسی و جنسیتی علیه زنان
فرزین ایران فر و سعید افشار
 
2020-11-14 برقراری آتش‌بس بین آذربایجان و ارمنستان به میانجی گری روسیه
مساله ملی و حق تعیین سرنوشت.در سرزمین های چند فرهنگی هویتی زبانی راه حل چیست؟
بحث و گفتگو با حضور محمدرضا شالگونی و محمد آزادگر
 
2020-11-14 امنیت کاربران در اینترنت. گفتگو با سحر تحویلی کارشناس ارشد ارتباطات
هکرها شنود باج خواهی دزدیدن اطلاعات شخصی رصد فعالان سیاسی توسط حکومت ها و ...