2019-10-12 حضور زنان در ورزشگاه آزادی یک گام به جلو علیه نظام تبعیض
گفتگو با مینا خانی
 
2019-10-12 از میان خبرها و گزارش ها
از چپاول منابع و نافرمانی زندانیان سیاسی تا فروش دختران توسط روحانیان شیعه
 
2019-10-04 کمپین دیگر بس است نه به آپارتاید جنسی در ایران
گفتگوی فرزین ایران فر با مینا احدی
 
2019-09-21 پس لرزه های خودسوزی اعتراضی دختر آبی، تبلیغات رژیم علیه وریا غفوری کاپیتان...
تظاهرات در استکهلم به یاد دختر آبی در محکومیت تبعیض علیه زنان
گفتگو با غزال
 
2019-09-14 خودسوزی اعتراضی و مرگ سحر خدایاری دختر آبی. امتیاز مردان تبعیض زنان
مسئولیت فردی مردان در نظام تبعیض حاکم بر ایران
گفتگو با حمیلا نیسگیلی تحلیل گر سیاسی و فعال جنبش زنان
 
2019-08-31 زندگی و مبارزه اعظم اسکندر
از پادکست برآیندگان کاری از گیتا هاشمی
 
2019-08-24 تبعیض علیه زنان. جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه ها
اولتیماتوم فیفا، تحریم فوتبال ایران و ضرورت حمایت مردان
گفتگو با سپیده ناصری کنش گر مدنی
 
2019-08-19 از اعدام سهیلا قدیری تا بخشش محمد علی نجفی که همسرش را کشته است
سولماز اسکندری