2020-01-25 گفتگو با هادی احمدی برادر میترا احمدی ساکن سوئد
از قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی
 
2020-01-25 خشونت های خونین و مرگبار گروه های بزه کار در سوئد
چرا نوجوانان و جوانانی مهاجرتبار از مناطق حاشیه نشین جذب گروه های بزه کار می شوند؟
گفتگو با بهمن چهل امیرانی و بهزاد داریوسون مددکاران اجتماعی
 
2020-01-25 مرور هفتگی خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 20200125
 
2020-01-25 گزارش: خانواده های داغدار قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی زیر فشار حکومت...
افشاگری جواد سلیمانی همسر الناز نبیی، جمهوری اسلامی چرا به هواپیمای مسافربری شلیک کردید
کولبران زن، قتل مهدی سفری(هستی) ترانس سکشوال، فراخوان اتحاد بازنشستگان و...
 
2020-01-18 گفتنی ها کم نیست! تماس های تلفنی شنوندگان
20200118
 
2020-01-11 شلیک موشک به هواپیمای مسافری بر فراز تهران و دروغ پردازی های رژیم اسلامی جنایت کار
برنامه ویژه
 
2020-01-11 مرور هفتگی خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 20200111
 
2019-12-28 سال بیست بیست 2020 خجسته باد
آرزوهای دیرین را، با هر گردش سال، نو می کنیم