2020-04-04 واگیری ویروس کرونا در زندان ها، زندانیان سیاسی و عادی را دریابیم
توفان توئیتری #کرونا_زندان_ایران برای جلب افکار همگانی
گزارش، فراخوان باقر ایراهیم زاده، گفتگو با سعید آرمان
 
2020-04-04 تجربه های قرنطینه ای
شهروندانی در ایران از روزها و شب های قرنطینه می گویند
 
2020-04-04 تماس های تلفنی شنوندگان 20200404 گفتنی ها کم نیست!
بحران کرونا از پیشگیری و بیماری تا قرنطینه و بیکاری
 
2020-04-04 خطر هنوز رفع نشده است! رعایت کنید!
سعید افشار
 
2020-04-04 مرگ هلن بولک، آوازخوان گروه موسیقی یوروم بر اثر اعتصاب غذا در زندان ترکیه
یادش گرامی. ترانه دست های خلق ...
 
2020-03-28 کرونا را شکست دادم. مهرنوش معظمی
درد و تب و سرفه و نفس تنگی، تنهائی و تاریکی، روزهای بسیار سختی بود
 
2020-03-28 پیام ناصر رحمانی نژاد بازیگر و کارگردان به مناسبت روز جهانی تئاتر
تئاتر بمثابه یک معبد. پیام شاهد ندیم – پاکستان
خوانده شده توسط شیرین میرزانژاد دبیر تحریریه گروه تئاتر اگزیت ایران
 
2020-03-28 واگیری کرونا در زندان
بابک صفری زندانی سیاسی