2019-01-05 فوتبال جام ملت های آسیا
گفتگوی فرزین ایران فر با کاووس اختری
 
2018-07-14 جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. بازی فینال مصاف فرانسه- کورواسی
گفتگو با کاوس اختری خبرنگار و کارشناس فوتبال
 
2018-07-07 جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. گفتگو با کاووس اختری
نکاهی به بازی های یک چهارم نهائی و سبک های فوتبالی
 
2018-06-30 نگاهی به جام جهانی فوتبال روسیه 2018. بازی های تیم ایران
حذف آلمان ، مسابقه های مرحله بعدی و شگفتی های جام
گفتگو با مهرداد و کاووس اختری کارشناسان فوتبال
 
2018-06-23 نگاهی تحلیلی به جام جهانی فوتبال 2018 روسیه
تیم ایران و بازی ایران- اسپانیا. گفتگو با مهردا کارشناس فوتبال
 
2018-06-16 جام جهانی فوتبال روسیه 2018. پیروزی ایران بر مراکش
تحلیل بازی ایران – مراکش و پرتغال – اسپانیا
گفتگو با کاووس اختری خبرنگار ورزشی
 
2018-06-16 بازگرداندن فوتبال به مردم. دفاع از فوتبال در برابر بازار
معرفی گاه نامه منجنیق ویژه فوتبال
گفتگو با شراره شاهد
 
2017-12-02 نگاهی به ورزش در ایران.گفتگو با ربیع نیکو
از فساد و تبانی و باندبازی،تبعیض و حجاب اجباری و فتیله پیچ شدن
تا پیروزی ورزش کاران ایران در بعضی رشته ها و قرعه کشی جام جهانی فوتبال 2018