2020-05-30 جنایت قتل ناموسی رومینا به دست پدرش
مردان قاتل ناموس پرست بی هراس از مجازات. بستر خشونت‌های ناموسی در ایران چیست؟
گزارش و گفتگو با حضور حمیلا نیسگیلی و شعله ایرانی
 
2020-05-30 مجله خبری هفته 200530
از میان خبرهای ایران و سوئد
 
2020-05-30 تماس های تلفنی شنوندگان 20200530
گفتنی ها کم نیست!
 
2020-05-23 چگونه مشکلات روانی دروره کرونائی را از خود دور کنیم یا با آن کنار بیائیم؟
گفتگو با ژیلا افتخاری متخصص روان شناسی بالینی و روان درمان گر
 
2020-05-23 تداخل گفتارها و راهکارها در بحران کرونا، پاسخ به چند انتقاد
باختن هواداران اصلاح طلبان. گفتمان اصلاح طلبی سم جنبش های اجتماعی
گپ بامدادی. سعید افشار، ربیع نیکو
 
2020-05-23 17 مه روز جهانی مبارزه با هم جنس گرا هراسی. برگرفته از اختلال در صدا
صداهائی از آنانی که به دلیل جنسیت و گرایش جنسی خود ستم جند جانبه را متحمل می شوند
از هنجارهای تحمیلی و خشونت ساختاری تا مقاومت و مبارزه و رویا و آرمان برای خلق...
 
2020-05-23 از اعتراضات کارگری تا گزارش جان باختگان خیزش آبان عفو بین الملل
از بحران کرونا تا بحران سیاسی اقتصادی. از فروپاشی اقتصادی تا بسوی نابودی
مجله خبری هفته. از میان خبرهای ایران
 
2020-05-16 زندگی و کار پرستاران در ایران در واگیری کرونا
گفتگوی آرش کمانگر با مهرآفاق مقیمی نیاکی پرستار و فعال سیاسی