2019-03-24 مردم گلستان در محاصره سیل
براستی خانه خرابی مردم برای مسئولین چه اهمیتی دارد؟
 
2019-03-23 از کودکانه و بوی عیدی تا بهاران خجسته باد. با اینا زمستونو سر میکنم ....
گفتگو با اسفندیار منفردزاده (از آرشیو)
 
2019-02-14 کاش عشق را زبان سخن بود!
مفهوم عشق در گذر زمان. از مال من تا برابری در عشق
گفتگوی ناصر یوسفی و سعید افشار
 
2019-02-08 بازخوانی انقلاب بهمن 57 (آرشیو)
انقلاب بهمن چه بود، چرا چنین سرنوشتی پیدا کرد ؟
بحث با حضور هدایت سلطان زاده فعال سیاسی چپ و ناصر مهاجر پژوهشگر تاریخ

 
2019-01-05 چاره جویی برای طرد اسلام گرایی و راسیسم در کار و زندگی
تماس های تلفنی شنوندگان
 
2018-12-22 خودکشی یک جوان در شهر ایذه بخاطر فقر و گرسنگی
نابسامانی و آسیب های اجتماعی در خوزستان
گفتگوی فرزین ایران فر با پژمان رحیمی
 
2018-12-15 واکاوی امید و ناامیدی در ایران امروز
زمینه ها و دلائل ناامیدی اجتماعی؟ ناامیدی از چه چیزی و از چه کسانی؟
گفتگوی فرزین ابران فر با محمدرفیع محمودیان و سعید افشار
 
2018-12-08 نگاهی به ویژگی های مبارزاتی کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و تأثیر آن در جنبش...
گفت و گوی بهروز خباز با بهرنگ زندی، روزنامه نگار و فعال سیاسی چپ