2021-01-16 بی اعتمادی کاربران پیام‌رسان واتس‌اپ فیسبوک و انتقال به پیام‌رسان سیگنال
گزارش
 
2021-01-09 سال گرد ساقط کردن جنایت کارانه هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران
ادامه دروغ گوئی های رژیم و دادخواهی بازماندگان
گزارش
 
2021-01-03 پرستاران در سال کرونائی، زندگی کار مبارزه
مهرآفاق مقیمی نیاکی
 
2021-01-02 گذر از بی تفاوتی ها ، افق آرزوها در سال نو 2021
گپ و گفت. فرزین ایران فر، سعید افشار
 
2021-01-02 مرگ تراژیک کوهنوردان در کوه های شمال تهران
هنگامی که حادثه اخطار می‌شود!
گفتگو با محمدعلی امینی
 
2021-01-01 تماس های تلفنی شنوندگان. گفتنی ها کم نیست! 20210102
چندزبانگی ها، بی تفاوتی ها ، آرزوها و......
میدان تلاقی فکرها و نظرها، تابلوها و مسیرها، پرسش ها و درنگ ها
 
2020-12-19 واکسن کرونا آماده تزریق! بزنیم یا نزنیم!
تماس های تلفنی شنوندگان
 
2020-12-12 برنامه ریزی واکسن کرونا در منطقه استکهلم. کی؟ کجا؟ چطور؟ چگونه؟
گفتگو با حسام اکبری سخنگوی مطبوعاتی استان استکهلم