2018-05-19 تظاهرات و اعتراضات در کازرون خونین
تقسیم بندی های کشوری بدون مشارکت و نظارت دمکراتیک اهالی حامل شکاف ها تضادها و کشاکش های سیاسی
گفتگو با پژمان رحیمی فعال سیاسی چپ
 
2018-03-10 گفت و گوی ربیع نیکو با رضا خندان مهابادی دبیر کانون نویسندگان ایران
وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران. تکانه های خیزش دی
 
2018-03-10 نابرابری و ستم جنسی در روابط نزدیک
در خانواده در میان دوستان و رفقا در محل کار و .....
بحث و گفتگو با حضور فرخنده آشنا فعال کارگری و مینا خانی هنرمند و فعال چپ
 
2018-02-24 سرکوب درویشان،دختران انقلاب،فعالان محیط زیست،آموزش به زبان مادری و...
حکومت مذهبی شیعی تمامیت گرا: تبعیض، سرکوب و انحصار قلمرو ذهن و باور مردم
درنگی بر چند رویداد و موضوع. فرزین ایران فر، بهروز خباز و سعید افشار
 
2018-02-19 تنهائی و حس تنهائی. غم، رنج و کنج قلعه تنهائی
فرق بین حس تنهائی و تنها ماندن و تنها شدن؟
گفتگوی فرزین ایران فر با جواد نوروزیان از گروه تئاتر کاروان و سیامک نوروزی روان درمان گر
 
2018-01-20 خیزش دی 96 فرودستان دوره ای جدید در سپهر سیاسی ایران
اقتصاد سیاسی و تحلیل طبقاتی؟ چه کسی سوژه تحول است؟
گفتگو با هژیر پلاسچی روزنامه نگار و امید منتظری روزنامه نگار
 
2018-01-13 ویژگی های خیزش دی 96 فرودستان
ویژگی های سرکوب و عمل کرد اصلاح طلبان حکومتی
گفتگو با ناصر مهاجر پژوهش گر تاریخ
 
2018-01-08 برنامه ویژه اعتراض سراسری و خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی در ایران
گزارش، گفتار، گفتگو