2019-11-08 تبلیغ چند همسری، 10 میلیون درگیر معضل اعتیاد، حذف برخی آثار ادبی از کتاب های مدرسه...
خبر و گزارش 20191109
 
2019-08-19 از اعدام سهیلا قدیری تا بخشش محمد علی نجفی که همسرش را کشته است
سولماز اسکندری
 
2019-07-06 رقابت و درگیری های خونین انتقامی گروه های بزه کار در سوئد
مادران پسر از دست داده، حاشیه نشینان، مشکلات اجتماعی و ....
مهرنوش معظمی
 
2019-06-22 سفرنامه بالکان (2)
فرزین ایران فر
 
2019-06-02 قتل میترا استاد توسط همسرش محمدعلی نجفی شهردار و وزیر پیشین حکومت اسلامی
از "پرستوی" خبرچین تا زن کشی در دعوای جناحی
گفتگو با مجید داراب بیگی و مینا خانی
 
2019-06-01 تغییر لحن ترامپ در تنش با حکومت اسلامی ایران، قتل همسر زن کشی در دعوای جناحی و...
گپ آغازین. سعید افشار
 
2019-06-01 قتل میترا استاد توسط همسرش محمدعلی نجفی شهردار و وزیر پیشین حکومت اسلامی
از "پرستوی" خبرچین تا زن کشی در دعوای جناحی
گفتگو با مجید داراب بیگی و مینا خانی
 
2019-05-25 چرا حال مردم خوب نیست؟ رشد تنش ها و ناهنجاری های روانی در ایران. علت ها و پیامدها؟
نگاهی به افسردگی و اضطراب در ایران و در میان فعالان سیاسی
گفتگو با دکتر علی سرکوهی روان شناس