2020-01-25 گفتگو با هادی احمدی برادر میترا احمدی ساکن سوئد
از قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی
 
2020-01-25 سیستان و بلوچستان جغرافیای حذف شده از یک تاریخ
گفتار
 
2020-01-25 خشونت های خونین و مرگبار گروه های بزه کار در سوئد
چرا نوجوانان و جوانانی مهاجرتبار از مناطق حاشیه نشین جذب گروه های بزه کار می شوند؟
گفتگو با بهمن چهل امیرانی و بهزاد داریوسون مددکاران اجتماعی
 
2020-01-18 سیل ویرانگر در بلوچستان و سیستان و هرمزگان
گزارش و گفتگو با ناصر بولیده ای
 
2019-11-08 تبلیغ چند همسری، 10 میلیون درگیر معضل اعتیاد، حذف برخی آثار ادبی از کتاب های مدرسه...
خبر و گزارش 20191109
 
2019-08-19 از اعدام سهیلا قدیری تا بخشش محمد علی نجفی که همسرش را کشته است
سولماز اسکندری
 
2019-07-06 رقابت و درگیری های خونین انتقامی گروه های بزه کار در سوئد
مادران پسر از دست داده، حاشیه نشینان، مشکلات اجتماعی و ....
مهرنوش معظمی
 
2019-06-22 سفرنامه بالکان (2)
فرزین ایران فر