2019-05-11 در بازداشت گاهها چه می گذرد؟
زندان های بی نام و نشان، سلول های انفرادی، تست بکارت و ....
نامه سرگشاده پریسا رفیعی فعال دانشجوئی درباره شرایط بازداشت فعالان سیاسی
 
2019-05-11 از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2019-04-26 از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2019-04-06 مرگ هفتمین زندانی سیاسی در اعتصاب غذا در ترکیه
لیلا گوون نماینده حزب دمکراتیک خلق ها در صف اعتصاب کنندگان بی بازگشت!
امیر نیلو کوشنده و کنش گر حقوق بشر
 
2019-03-23 نوروز 1366 در زندان گوهردشت
قاسم خاکسار
 
2019-03-16 بیدادگری حکومت اسلامی محکومیت سنگین نسرین ستوده وکیل شجاع به زندان
حکم های سنگین درویش های زندانی، بی خبری از وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان
گفتگو با امیر نیلو فعال حقوق بشر
 
2019-03-16 مرور هفتگی خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران 20190316
سولماز اسکندری
 
2019-02-16 کنفرانس ورشو،بحران بر سر ونزوئلا
بخشی و قلیان را شکنجه می کنند که اعتراف کنند شکنجه نشده اند
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع سعید افشار و بهروز خباز