2019-03-23 نوروز 1366 در زندان گوهردشت
قاسم خاکسار
 
2019-03-16 بیدادگری حکومت اسلامی محکومیت سنگین نسرین ستوده وکیل شجاع به زندان
حکم های سنگین درویش های زندانی، بی خبری از وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان
گفتگو با امیر نیلو فعال حقوق بشر
 
2019-03-16 مرور هفتگی خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران 20190316
سولماز اسکندری
 
2019-02-16 کنفرانس ورشو،بحران بر سر ونزوئلا
بخشی و قلیان را شکنجه می کنند که اعتراف کنند شکنجه نشده اند
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع سعید افشار و بهروز خباز
 
2019-02-11 مادر لطفی(فروغ تاجبخش) از کاشفان خاوران جهان ما را وانهاد و رفت
مادر لطفی در فریاد خاوران زنده است!
گفتگوی سعید افشار با مادر فروغ تابستان 2006 در کلن آلمان
 
2019-02-10 «مادر لطفی» نماد خاوران امروز 21 بهمن 1397 در تهران درگذشت
گفتگوی ویدا هوشیار با...
(ازآرشیو)به مناسبت روز جهانی زن
 
2019-01-12 نامه اسماعیل بخشی و کارکرد شکنجه در حکومت اسلامی
گفتگو با مرجان افتخاری زندانی سیاسی دهه شصت
 
2019-01-12 نامه اسماعیل بخشی و شکنجه در حکومت اسلامی
گفتگو با مهرنوش شفیعی زندانی سیاسی دهه شصت