2019-11-16 دیکتاتور حیا کن، مملکتو رها کن، روحانی حیا کن، مملکتو رها کن
لحظه به لحظه با اعتراض ها به گرانی قیمت بنزین
سعید افشار، بهروز خباز
 
2019-11-16 اعتراضات مردمی علیه گران شدن بنزین و موج فقر و فلاکت در ایران
گزارش علی دماوندی
 
2019-11-16 بازداشت حمید نوری از مجریان جنایت کشتار زندانیان سیاسی در فرودگاه آرلاندا استکهلم
پژواک صدای خاوران و اعدام شدگان آن سال ها در استکهلم
گفتگو با کاوه موسوی و ایرج مصداقی
 
2019-11-16 ارزیابی از تبعات بازداشت حمید نوری در استکهلم
تقی روزبه
 
2019-11-16 مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 20191116
 
2019-11-16 بحران سیاسی در بولیوی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-11-16 مرگ مشکوک شاعردر سرزمین حقیقت های گمشده
مرگ مشکوک حسن حیدری شاعر عرب اهوازی و اعتراضات گسترده مردمی در اهواز
گفتگوی علی دماوندی با یوسف السرخی نویسنده و فعال مدنی
 
2019-11-16 سپيده قليان از ندا ناجي مي گويد
ندا ناجی پشت دیوارهای اوین