2017-04-22 نمایش دیگری از انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی در ایران
ناصر زرافشان نویسنده، مترجم و تحلیل گر سیاسی، عضو کانون نویسندگان ایران
 
2017-04-22 ساز و کار انتخابات در دمکراسی ها و حکومت های استبدادی
از سیاست ورزی تا نمایش و کارناوال. گستره وعده ها و دعوت هاَ
گفتگوی فرزین ایران فر با محمدرفیع محمودیان جامعه شناس و پژوهش گر دمکراسی ها
 
2017-04-22 سال گرد ضدانقلاب فرهنگی و هجوم به دانشگاه ها، نمایش انتخابات در ایران و...
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2017-04-17 حادثه تروریستی در استکهلم. بازتاب آن در رسانه ها
از همبستگی شانه به شانه انسانی علیه نفرت تا پیامد ها و نگرانی ها
گفتگو با کاووس اختری ژورنالیست در رادیو سوئد
 
2017-04-16 حمله تروریستی در مرکز استکهلم پیامد ها و نگرانی ها در جامعه سوئد
گفتگو با دانیال ریاضت نماینده حزب چپ در پارلمان سوئد
 
2017-04-16 نگاهی به صف بندی ها در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-04-16 ساز و کار نمایش انتخابات حکومت اسلامی در ایران
ساختار، مهندسی، حقانیت (مشروعیت)،کنترل
شرکت یا نه شرکت، مساله این است!
سعید افشار، فرزین ایرانفر، بهروز خباز
 
2017-04-16 مروری بر هفته خبری
ایران و جهان