2018-05-19 تظاهرات و اعتراضات در کازرون خونین
تقسیم بندی های کشوری بدون مشارکت و نظارت دمکراتیک اهالی حامل شکاف ها تضادها و کشاکش های سیاسی
گفتگو با پژمان رحیمی فعال سیاسی چپ
 
2018-05-19 سزنوشت برجام، ادامه جنگ بر سر سوریه
سیاست چرخشی روسیه و موقعیت رژیم ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-05-19 حق بازگشت رانده شدگان و آوارگان فلسطینی به سرزمین شان
فلسطینیان از روز زمین تا روز مصیبت.انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس و کشتار فلسطینی ها توسط ارتش اسرائیل
گفت و گو با محسن نجات حسینی
 
2018-05-19 انتخابات در عراق. عروج مقتدی صدر و مخالفت با نفوذ جمهوری اسلامی ایران
نتیجه این انتخابات بازتاب دهنده چه وضعیتی است و چه روندی را توضییح می دهد؟
گفت و گو با غنی مجیدی
 
2018-05-19 چپ ایران در دهه چهل با نگاهی به کتاب به زبان قانون (1)
محاکمه گروه بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی، جایگاه نظرات جزنی در سچفخا و ...
گفت و گو با ناصر مهاجر و مهرداد وهابی
 
2018-05-19 گفت و گو با شهریار دادور شاعر
یکی شدن شاعر و زبان او یعنی یکی شدن با روح زمانه
انتشار دو کتاب تازه از شعرهایش: زغال بگیر و بکش چشم هایت را، بابرخود ایستادگان
 
2018-05-19 سیاست در سوئد قطب نمای اخلاقی خود را از دست داده است
انتقاد هشت پژوهش گر به سیاست جدید مهاجرتی سوسیال دمکرات ها و مودرات ها
 
2018-05-19 برجام اروپائی: اعتماد کن اما ضمانتی در کار نیست
پوپولیسم مهاجرستیز دز سوئد و قطب نمای اخلاقی و ...
فرزین ایران فر ، سعید افشار