2020-09-26 اعلام فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی آمریکا
تنش ها بین ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی
گفتگوی ربیع نیکو با جلیل روشندل
 
2020-09-26 گپ بامدادی:آینه ای برابر هفته خبری و درنگی بر چند رویداد و موضوع
ربیع نیکو ، سعید افشار
 
2020-09-26 ایران پسا انقلاب، دفترچه راهنما
2332 نفر حلقه قدرت در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی از خواستگاه طبقاتی تا پیوندهای خویشاوندی
گفتگو با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوس نیویورک...
 
2020-09-19 دنياى سينما با جواد تسلیمی: بررسى فيلم شيطان وجود ندارد محمد رسول اف
شيطان وجود دارد، تا زمانى كه به آن نه نگوييم
 
2020-09-19 گفتگو با حسن حسام:پیامد برانگیختگی همگانی در اعدام جنایت کارانه نوید افکاری
کارزارها علیه اعدام، وضعیت سیاسی کنونی در ایران گفتگو با حسن حسام
 
2020-09-19 نقد و نظر با بهروز فراهانی: اوضاع سیاسی پرتب و تاب ایران
فراموشی مردم ستم دیده فلسطین اشغالی در عادی سازی روابط کشورهای عربی خلیج فارس با اسرائیل
 
2020-09-19 گزارش و گفت و گفتگو پیرامون اعدام جنایت کارانه نوید افکاری
ربیع نیکو سعید افشار
 
2020-09-19 رژیم قاتلان حرفه ای نوید را کشتند
گفتگوی علی دماوندی با مجید داربیگی