2019-03-23 پیام های نوروزی از ایران
به یاد زندانیان سیاسی با آرزوی آزادی و برابری
 
2019-03-23 دنیای سینما با جواد تسلیمی
معرفی کوتاه پنج فیلم؛
همه می دانند، هرگز رویت را برنگردان، خانه ای که جک ساخت، غروب و سفر به سرزمین رؤیاها
 
2019-03-23 شادباش نوروز 1398. بهروز فراهانی
سالی پشت سر سالی پیش رو. شکاف گسترده و ژرف میان حکومت و مردم
دریوزگی اپوزیسیون پرو امریکائی و بخشی از سلطنت طلبان
 
2019-03-16 دکوراسیون حکومت اسلامی، چیدمان های جدید. گماشتن ها و ماموریت ها
اپوزیسیون و شبه اپوزیسیون. حفره های امنیتی و دعوای دولت ها
گفتگو با تقی روزبه تحلیل گر سیاسی
 
2019-03-16 معرفی دو کتاب. محسن نجات حسینی
فرار از زندان خاطرات امیرحسین احمدیان افسر نگهبان پیشین در زندان ساری. فرار به همراه تقی شهرام
جای پای مردم شوریده نگارش برزو نابت. گزارشی از آخرین ماه های زندگی...
 
2019-03-16 نمایش همه فیلم های امسال جشنواره سوسک طلائی در خانه فیلم استکهلم
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-03-16 کاسبان تحریم
گپ و گفت. درنگی بر چند رویداد و موضوع سعید افشار، بهروز خباز
 
2019-03-15 حمله مرگبار تروریستی به دو مسجد در نیوزلند
در برابر فاشیسم باید ایستاد