2019-08-04 تظاهرات در لندن در حمایت از فعالان کارگری و زندانیان سیاسی
حمید جهان بخش
 
2019-08-03 محاکمه بازداشت شدگان هفت تپه را چگونه باید پاسخ داد؟
گفت و گوی بهروز خباز با بهروز فراهانی
 
2019-07-06 به یاری دستگیرشدگان زندانی روز کارگر برخیزیم
گزارش از تازه ترین وضعیت محاکمه و اتهام های دستگیر شدگان و اعتصاب غذا
سخنان بهروز الهیاری و عسل محمدی
 
2019-07-06 پیرامون نهادینه شدن گفتمان شورایی و ضرورت عزیمت به سمت ایجاد تشکل سیاسی
گفت و گوی بهروز خباز با محمود قزوینی و سیاوش دانشور
 
2019-05-25 در ضرورت همبستگی با فعالان کارگری دربند و تحت پیگرد
گفتار بهروز خباز و میثم آل مهدی
 
2019-04-27 برنامه ویژه روز جهانی کارگر (1398-2019)
شادیار عمرانی، بهرنگ زندی، بهروز خباز
 
2019-04-27 میزگرد کارگری
گفت و گوی بهرنگ زندی با اسد گلچینی، مهدی توپچی، شادیار عمرانی
 
2019-04-27 بررسی برگزاری اول ماه مه در کردستان
گفت و گوی بهروز خباز با صدیق اسماعیلی