2018-08-25 مبارزه کارگران و تلاش برای برپائی تشکل های شورایی و مستقل
گزارش از هفت تپه و گروه فولاد اهواز، سخنان اسماعیل بخشی و میثم آل مهدی و تظاهرات کارگران
گفتگو با بهروز خباز
 
2018-08-12 میزگرد ارزیابی و آسیب شناسی از دور جدید شورش فرودستان
با نگاهی به سازمان یابی سراسری
گفت و گوی بهروز خباز با سیاوش دانشور، سعید سهرابی و تقی روزبه
 
2018-06-18 ضرورت مبارزه با کار کودکان. بیست سالگی نشریه داروک
گفتگو با سوسن بهار تلاش گر جنبش لغو کار کودک
 
2018-06-16 گزارش از حضور نمایندگان مستقل کارگری ایران در استکهلم
پاسخ های داود رضوی، رضا شهابی و لقمان ویسی در کنفرانس رسانه ای دفتر مرکزی LO
 
2018-06-16 سفر نمایندگان مستقل کارگری ایران به اروپا
و دیدار با فعالان و مسئولان سندیکاپی سوئد
گفتگو با بهروز خباز خبرنگار کارگری
 
2018-06-09 سفر فعالان مستقل کارگری ایران به سوئد
گفتگو با سعید تقوی از اتحادیه ترانسپورت سوئد
 
2018-06-09 گره گاههای عزیمت به سمت جنبش بیکاران
گفتگوی بهروز خباز با مصطفی اسدپور
 
2018-06-09 از شنبه تا شنبه با خبرهای مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری