2018-11-17 اعتراض های معلمان و کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد
گزارش
 
2018-11-17 اعتراض تحصن و اعتصاب معلمان، کارگران هفت تپه و فولاد
بازی سیاسی رژیم واعدام وحید مظلومین، آمر قتل خاشقجی ولیعهد رویائی ترامپ
گپ بامدادی. بهروز خباز، سعید افشار
 
2018-11-10 سندیکاسازان دولتی در پی اجرای یک پروژه امنیتی
برای نابودی سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد هستند
گفت و گوی بهروز خباز با چنور مکی، فعال کارگری
 
2018-11-10 هدف مشترک نهادهای امنیتی و سندیکاسازان دولتی
نابودی سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد است
گفت و گوی بهروز خباز با بهروز فراهانی
 
2018-10-27 گفت و گوی بهروز خباز با رسول بداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان
شروع فعالیت ها در کانون صنفی معلمان، دوران زندان و ارزیابی از اعتصاب 22 و 23 مهر
 
2018-10-20 اعتصاب 22 و 23 مهر؛ نقطه عطفی در تاریخ تاکنونی جنبش معلمان
گزارش و گفتگو: بهروز خباز، ستار رحمانی، لقمان ویسی و ...
درود بر عزمتان! که فراتر از مطالبه معیشت خود درد دانش آموزان و مردم را فریاد زدید
 
2018-10-20 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-10-13 نگاهی تحلیلی به اعتصاب رانندگان کامیون، کامیون داران، اعتصاب بازاریان و معلمان
گفت و گو با امید اقدمی