2020-01-18 ارزیابی از وضعیت کنونی، اشکال سازماندهی در شرایط قیام
با نگاهی به روند کنونی جنبش جاری در ایران
گفت و گوی بهروز خباز با سیاوش دانشور و بهرنگ زندی
 
2020-01-04 جنبش کارگری در خیزش های آینده. ایجاد تشکل های مستقل کارگری چگونه و از چه راهی؟
برنامه گفتگوهای کارگری زیر ذره بین.
گفتگوی سعید افشار با بهروز خباز
 
2019-12-21 یخ زدن و جان باختن فرهاد و آزاد خسروی دو برادر کولبر نوجوان در برف و بوران کوه های...
«برای یک تکه نان بود»،«مرگ بر دیکتاتور»
گفتگو با احمد اسکندری
 
2019-12-21 جنبش کارگری در خیزش های آینده و نگاهی به سیاست و عملکرد تشکیلات چپ در خیزش آبان
گفت و گوی بهروز خباز با محمود قزوینی، عمر مینایی، مهدی توپچی
 
2019-10-26 نگاهی بر مبارزه کارگران آذرآب و درنگی بر مطالبه لغو خصوصی سازی
گفتگوی بهروز خباز با محمود قزوینی و بهروز فراهانی
گفتگوهای کارگری
 
2019-10-04 مبارزه اقتصادی مبارزه سیاسی مبارزه طبفاتی کارگران
گفتگو با رشید فدائی
 
2019-09-28 شب همبستگی با جنبش کارگری در ایران
صندوق پشتیبانی از جنبش کارگری ایران- استکهلم
جمعه 4 اکتبر ساعت 18 در Sundbyberg sturegatan 10 Allaktivitetshus
 
2019-09-28 خبر و گزارش از مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
از دور تازه اعتصاب در هفت تپه تا حکم های بیدادگاه های رژیم و...