2020-11-14 نگاهی به اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی صنعت نفت و مبارزه کارگران هفت تپه
مفصل بندی و پیوند خواسته ها و مبارزات و همبستگی و اتحاد و گفتگوی منتقدانه میان فعالان کارگری چگونه؟
گفتگو با بیژن خوزستانی تحلیل گر مسائل کارگری
 
2020-08-28 جمع آوری کمک نقدی برای جنبش کارگری ایران در استکهلم
گفتگو با بهروز آبادانی از صندوق ئشتیبانی از جنبش کارگری ایران- استکهلم
 
2020-08-22 گپ بامدادی. ربیع نیکو، سعید افشار
نوسان بورس تهران،فوتبال لیگ اروپا و لیگ قهرمانان،سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، حوادث تاریخی ۲۸ مردادهای مختلف نگاهی به اعتصاب کارگران هفت تپه و .....
 
2020-08-15 شیوع کرونا در زندان ها، ریاکاری و جنگ قدرت در سخنان رئیس بنیاد مستضعفان
بازی اکس مسلم در زمین نیروهای راسیستی، وضعیت انفجاری در ایران و .....
گپ بامدادی. محمدعلی امینی،ربیع نیکو، سعید افشار
 
2020-08-08 نقش شرکت های پیمانکاری وابسته به سپاه پاسداران در قراردادهای نفتی
و استثمار کارگران واحدهای نفتی
گفتگو با ربیع نیکو
 
2020-08-08 #کولبر_نکشید‬. جنایت کشتن کولبران با شلیک مستقیم نیروهای رژیم اسلامی‬‬
‫زمینه ها و بسترهای پدیده کولبری و معنای هشتگ ‫#کولبر_نکشید ‬‬
گزارش و گفتگو
 
2020-08-08 #کولبر_نکشید‬. کولبری شغل نیست‬‬
گفتگوی ربیع نیکو با محمود صالحی فعال سیاسی و کارگری
 
2020-08-08 زمینه ها و بسترهای پدیده کولبری و معنای هشتگ ‫#کولبر_نکشید ‬‬
گفتگو با کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان