2017-04-22 نگاهی به جنبش کارگری آلمان
گفت و گوی بهروز خباز با رامین ثابت از فعالین انجمن دوستی خلق های آلمان و ایران
 
2017-03-11 آسیب شناسی جنبش کارگری ایران(سبک کار در جنبش کارگری)
، گردهم آئی های اعتراضی و مطالباتی معلمان
گفت و گوی بهروز خباز با محمود قزوینی و ستار رحمانی
 
2017-02-25 ارزیابی از اقدامات گروه ها و فعالین کارگری پیرامون تعیین حداقل دست مزد
آیت نیافر(ارتباط با ذهنیت کارگران)، علی رسولی(رفاه بجای خط فقر)، ستار رحمانی(فاصله از بینش آوانتوریستی)
گفت و گوهای کارگری با بهروز خباز
 
2017-02-18 معرفى كتاب؛ روز سياه كارگر، نوشته احمد خداداده
ناصر رحیم خانی
 
2017-02-12 نقش و موقعیت جنبش کارگری در انقلاب بهمن
گفت و گوی بهروز خباز با علیشیر مبارکی، علی پیچ گاه، اصلان جوادزاده، علی دماوندی
 
2017-01-28 سفر استفان لوون نخست وزیر سوئد به ایران
به همراه هیات بازرگانی از نمایندگان شرکت ها و صنایع سوئد و نماینده اتحادیه کارگران سوئد(LO)
گفتگو با مجید تمجیدی فعال سیاسی و کارگری
 
2017-01-28 فاجعه پلاسکو، وضعیت کارگران بیکار شده و حوادث کارگری در ایران
گفت و گوی بهروز خباز با صادق کارگر، آخرین دبیر سندیکای کارگران فلزکار مکانیک تهران و حومه
 
2017-01-21 فاجعه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو
عدم رعایت موازین ایمنی، مسئولان بی مسئولیت
کارگران خارج از شمول قانون کار و بیمه،آتش نشانان فداکار
گزارش و گفتگو:آیت نیافر،بهروز خباز