2021-01-01 گزارش صندوق حمایت از جنبش کارگری ایران در استکهلم
بهروز آبادانی
 
2020-12-19 پرستاران خسته از فشار کار در دوران همه‌گیری، دستمزدهایشان کاهش یافته است!
گزارش
 
2020-12-05 روزانه پنج کارگر بر اثر حوادث کار کشته می شوند،فقر ریشه خودکشی‌های نوجوانان در...
حکم اعدام حامد قره اوغلانی،بازداشت امین مرادی شاعرعضو کانون نویسندگان،
لغو اجرای پروتکل الحاقی در مصوبه مجلس رژیم و .....
 
2020-11-28 فعال کارگری را در اوین شلاق زدند. بربریت حکم های قضایی در ایران
گفتگو با داود رفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو
 
2020-11-14 نگاهی به اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی صنعت نفت و مبارزه کارگران هفت تپه
مفصل بندی و پیوند خواسته ها و مبارزات و همبستگی و اتحاد و گفتگوی منتقدانه میان فعالان کارگری چگونه؟
گفتگو با بیژن خوزستانی تحلیل گر مسائل کارگری
 
2020-08-28 جمع آوری کمک نقدی برای جنبش کارگری ایران در استکهلم
گفتگو با بهروز آبادانی از صندوق ئشتیبانی از جنبش کارگری ایران- استکهلم
 
2020-08-22 گپ بامدادی. ربیع نیکو، سعید افشار
نوسان بورس تهران،فوتبال لیگ اروپا و لیگ قهرمانان،سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، حوادث تاریخی ۲۸ مردادهای مختلف نگاهی به اعتصاب کارگران هفت تپه و .....
 
2020-08-15 شیوع کرونا در زندان ها، ریاکاری و جنگ قدرت در سخنان رئیس بنیاد مستضعفان
بازی اکس مسلم در زمین نیروهای راسیستی، وضعیت انفجاری در ایران و .....
گپ بامدادی. محمدعلی امینی،ربیع نیکو، سعید افشار