Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/57/120757/radiohambastegi.se/public_html/main-category.php on line 115
   
 
2022-10-15 شهرهای کردستان زیر چکمه های سرکوب. در سنندج چه گذشت؟
مقاومت و مبارزه. کردستان بلوچستان چشم و چراغ ایران
گفتگو با صدیقه محمدی از کو مه له و حزب کمونیست ایران
 
2022-10-15 بازخوانی نامه هایی از زندان های ایران در تئاتر دراماتن Dramaten استکهلم
پشتیبانی جهانی از جنبش "زن زندگی آزادی" در ایران.
گفتگو با مارال نصیری هنرمند تئاتر
 
2022-10-01 جنایت جمعه خونین در زاهدان. پاسداران رژیم مردم را به رگبار بستند و دهها نفر را...
گفتگوی فرزین ایران فر با پیمانه ملازهی
 
2022-09-24 دهه هشتادی ها شورش نسل جدید علیه بایدها و نبایدهای حکومت دینی
تصویری در قاب گفتگو با سه زن سه مادر
 
2022-09-24 قتل حکومتی مهسا امینی، حجاب اجباری و چگونگی پایداری و تداوم خیزش مردمی
گفتگو با پروین اردلان زورنالیست اکتیویست فعال جنبش زنان و فمینیستی
 
2022-09-17 کشتن هولناک مهسا(ژینا) امینی به دست گشت ارعاب رژیم اسلامی،
جنایت سازمانیافته دولتی ومذهبی در راستای تحگیم آپارتاید جنسی درایران
گپ بامدادی درنگی بر چند رویداد و موضوع. علی دماوندی سعید افشار
 
2022-09-17 قتل جنایت کارانه مهسا امینی:حجاب اجباری و گشت ارشاد سیاست نهادینه تیعیض علیه زنان
عضویت حکومت اسلامی در پیمان شانگهای. ایران در مدار چین و روسیه!
نقدونظر با بهروز فراهانی
 
2022-09-17 تظاهرات اعتراضی ایرانیان تبعیدی به حضور ابراهیم رئیسی در سازمان ملل
گفتگو با منصور فرهنگ