2019-01-12 فراخوان من هم شکنجه شده ام
گفتگو با عبدالکریم لاهیجی
 
2019-01-12 نامه اسماعیل بخشی و کارکرد شکنجه در حکومت اسلامی
گفتگو با مرجان افتخاری زندانی سیاسی دهه شصت
 
2019-01-12 نامه اسماعیل بخشی و شکنجه در حکومت اسلامی
گفتگو با مهرنوش شفیعی زندانی سیاسی دهه شصت
 
2019-01-05 از نامه اسماعیل بخشی تا اعتراضات کشاورزان اصفهان
مرور هفتگی خبرها
 
2019-01-05 نامه اسماعیل بخشی از شکنجه خود در دوران بازداشت، رژیم اسلامی غرق در بحران ها
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2018-12-08 اهمیت و مواجهه با گزارش تازه عفو بین الملل: اسرار به خون آعشته
جمهوری اسلامی با پنهان کردن کشتار سال 1367 به جنایت علیه بشریت ادامه می دهد
گفتگو با فریبا ثابت و مهدی اصلانی
 
2018-12-08 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-12-01 بازخوانی قتل های سیاسی زنجیره ای در ایران
برنامه ای از حمید جهان بخش و سعید افشار
ناصر زرافشان، سیما صاحبی، مریم حسین زاده، پرستو فروهر، فرخنده حاجی زاده، منصور کوشان و... مسعود نقره کار، ابوالحسن بنی...