2019-05-18 بررسی تاریخی ناجنبش کوییر ایرانی
گفتگو با شهرام کیانی پژوهش گر
 
2019-05-11 از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2019-04-13 از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2019-03-16 بیدادگری حکومت اسلامی محکومیت سنگین نسرین ستوده وکیل شجاع به زندان
حکم های سنگین درویش های زندانی، بی خبری از وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان
گفتگو با امیر نیلو فعال حقوق بشر
 
2019-03-16 مرور هفتگی خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران 20190316
سولماز اسکندری
 
2019-02-11 مادر لطفی(فروغ تاجبخش) از کاشفان خاوران جهان ما را وانهاد و رفت
مادر لطفی در فریاد خاوران زنده است!
گفتگوی سعید افشار با مادر فروغ تابستان 2006 در کلن آلمان
 
2019-02-09 گزارش گزارش گران بدون مرز از یک سند لو رفته قوه قضائیه رژیم
یک میلیون و هفت صد هزار زندانی در تهران در بازه زمانی 30 سال
گفتگو با منیره برادران پژوهش گر و فعال حقوق بشر
 
2019-02-09 مرور هفتگی خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری