2019-12-21 فراخوان مادران و بستگان جان باختگان. ۵ دی روز ادای احترام به جان باختگان خیزش آبان
تا به کی تا چند این همه بازداشت، شکنجه و جنایت؟ ما پیگیرانه دادخواهیم!
گفتگو با شعله پاکروان
 
2019-12-21 جنبش دادخواهی از دهه شصت و خاوران تا آبان 98
فراخوان ۵ دی روز گرامی داشت جان باختگان خیزش آبان
گفتگو با مرسده قائدی
 
2019-12-11 همبستگی مادران جان باختگان،پروژه شهیدسازی،چهلم پویاها
تظاهرات دانشجویان شعار مبارزه با نولیبرالیسم،محکومیت فعالان کارکری در بیدادگاه
گپ و گفت بامدادی.سعید افشار،ربیع نیکو، بهروز خباز
 
2019-11-08 مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 20191109
 
2019-10-26 اعتصاب غذا در زندان، واکنش ها در بیرون
درنگی بر اعتصاب غذای عاطفه رنگریز و سپیده قلیان
عاطفه رنگریز، سپیده قلیان، مرضیه امیری، ساناز الهیاری با قید وثیقه آزاد شده‌اند
 
2019-08-03 جشنواره و رژه افتخار پراید در استکهلم در حمایت از حقوق دگرباشان LGBTQ
چالش های مبارزه برای حقوق دگرباشان و مقابله با هم جنس گرا ستیزی
گفتگو با نلی شیرازی کنش گر حقوق بشر
 
2019-07-29 امیر نیلو، کنش گر حقوق بشر
میزبان تابستانی
 
2019-07-13 مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران 20190713
سولماز اسکندری