2020-04-04 واگیری ویروس کرونا در زندان ها، زندانیان سیاسی و عادی را دریابیم
توفان توئیتری #کرونا_زندان_ایران برای جلب افکار همگانی
گزارش، فراخوان باقر ایراهیم زاده، گفتگو با سعید آرمان
 
2020-03-28 راهکار و الگوی سوئد در مقابله با ویروس کرونا
واگیری کووید 19 در میان گروه های آسیب پذیر و مهاجران
کارشناس بهداشت همگانی در اداره مدیریت اجتماعی سوئد
 
2020-03-28 مروری بر هفته کرونائی. ربیع نیکو ، سعید افشار
از محشوری جن و انس با ویروس کرونا در نطق رهبر رژیم و اخراج پزشکان بدون مرز تا نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی و پناه جویان
 
2019-12-21 فراخوان مادران و بستگان جان باختگان. ۵ دی روز ادای احترام به جان باختگان خیزش آبان
تا به کی تا چند این همه بازداشت، شکنجه و جنایت؟ ما پیگیرانه دادخواهیم!
گفتگو با شعله پاکروان
 
2019-12-21 جنبش دادخواهی از دهه شصت و خاوران تا آبان 98
فراخوان ۵ دی روز گرامی داشت جان باختگان خیزش آبان
گفتگو با مرسده قائدی
 
2019-12-11 همبستگی مادران جان باختگان،پروژه شهیدسازی،چهلم پویاها
تظاهرات دانشجویان شعار مبارزه با نولیبرالیسم،محکومیت فعالان کارکری در بیدادگاه
گپ و گفت بامدادی.سعید افشار،ربیع نیکو، بهروز خباز
 
2019-11-08 مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 20191109
 
2019-10-26 اعتصاب غذا در زندان، واکنش ها در بیرون
درنگی بر اعتصاب غذای عاطفه رنگریز و سپیده قلیان
عاطفه رنگریز، سپیده قلیان، مرضیه امیری، ساناز الهیاری با قید وثیقه آزاد شده‌اند