2019-11-08 مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 20191109
 
2019-10-26 اعتصاب غذا در زندان، واکنش ها در بیرون
درنگی بر اعتصاب غذای عاطفه رنگریز و سپیده قلیان
عاطفه رنگریز، سپیده قلیان، مرضیه امیری، ساناز الهیاری با قید وثیقه آزاد شده‌اند
 
2019-08-03 جشنواره و رژه افتخار پراید در استکهلم در حمایت از حقوق دگرباشان LGBTQ
چالش های مبارزه برای حقوق دگرباشان و مقابله با هم جنس گرا ستیزی
گفتگو با نلی شیرازی کنش گر حقوق بشر
 
2019-07-29 امیر نیلو، کنش گر حقوق بشر
میزبان تابستانی
 
2019-07-13 مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران 20190713
سولماز اسکندری
 
2019-07-06 به یاری دستگیرشدگان زندانی روز کارگر برخیزیم
گزارش از تازه ترین وضعیت محاکمه و اتهام های دستگیر شدگان و اعتصاب غذا
سخنان بهروز الهیاری و عسل محمدی
 
2019-06-02 مفهوم عدالت. تلاش و مبارزه برای آزادی و عدالت و برابری
گفت و گوی فرزین ایران فر با رسول نژادمهر
 
2019-06-02 یک چهارپایه و دیگر هیچ. کارگردان: هلن همتی. گروه تئاتر کاروان در استکهلم
گزارش و گفتگو با بازیگران: س.کریمی حسین گل بچه، رامش صفوی، کورال، نغمه و پارسا بروخیان
دستگیری تجاوز در زندان و اعدام شکوفه