2021-01-16 موج دستگیری و بازداشت فعالان و کنش گران دانشجوئی و مدنی کرد
گفتگوی مهرآفاق مقیمی با کاوه کرمانشاهی از شبکه حقوق بشر کردستان
 
2021-01-16 کمپین برای آزادی ناهید تقوی دو تابعیتی آلمانی- ایرانی زندانی سیاسی در ایران
گفتگو با مریم کلارن دختر ناهید تقوی در آلمان
 
2021-01-16 واکنش مادران داغدار پرواز PS752 پیرامون حضور سردارحاجی زاده در شوی تلویزیونی بدون...
ساقط کردن جنایت کارانه هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران
 
2021-01-16 خبر و گزارش: افزایش سرکوب،بیدادگاه های رژیماعدام 3 زندانی،بگیر و ببند کنش گران...
واکنش مادران داغدار پرواز PS752،بیزاری انجمن اسلامی دانشگاه شریف از حاکمان، تازه های کرونائی، و ....
 
2021-01-09 سال گرد ساقط کردن جنایت کارانه هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران
ادامه دروغ گوئی های رژیم و دادخواهی بازماندگان
گزارش
 
2021-01-09 خبر و گزارش:سعید ماسوری 20 سال در زندان، خودکشی رضا کودک کار که وقت آرزو کردن نداشت
دستگیری نازنین محمدنژاد،آلودگی هوای تهران و پشت پرده مازوت،محاکمه حمید نوری در استکهلم
حکم عدم استرداد جولیان آسانژ به آمریکا و ...
 
2021-01-02 خبر و گزارش: اعدام و شکنجه و بگیر و ببند در زندان ها و بیدادگاه های حکومت اسلامی
تبعیض و تحقیر افغان های مهاجر و ساکن در ایران، گردهم آئی جوانان بیکار و گرسنه در تهران، خبرهای کرونائی, درگذشت فریده امیرشکاری از خانواده خاوران،مردن مصباح از پاچه...
 
2021-01-02 دوزبانگی! سرایش شعر به زبان کردی و فارسی
کنش سیاسی وفرهنگی و انسان را مد نظر داشتن
فرزین ایران فر از جهان اشعار و افکار انور عباسی شاعر می پرسد