2016-12-31 یاد علی رضا شکوهی در سال گرد اعدام او
از ستایش جان باختگان راه آزادی و برابری
تا مستند سازی مقاومت ها در زندان های رژیم اسلامی
گفتگو با ابراهیم آوخ
 
2016-12-10 تقلیل گرائی در مفهوم حقوق بشر و برساختن مفهوم جامع حقوق بشر
10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر
گفتگو با سهیلا یزدان پناه
 
2016-12-10 در ابجدیت عشق، یاد حسین ریاحی مبارز سیاسی
از بر دار کردن حسنک وزیر تا اعدام حسین ریاحی معلم ادبیات
ناصر رحیم خانی، روشنک
 
2016-12-10 جنبش ملی-دمکراتیک 21 آذر و دولت مستعجل خودمختار آذربایجان ایران
فراز و فرود آن و درس هائی برای امروز
گفتگو با محمد آزادگر از جنبش فدرال دمکراتیک آذربایجان ایران
 
2016-12-03 گفتگو با احمد منتظری. بازجوئی و حکم ظالمانه !
در پی انتشار فایل صوتی درباره اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۷
این حکم در راستای بازداشتن از انتشار دیگر فایل‌ها است
 
2016-12-03 خشونت ماموران امنیتی و انتظامی در مراسم کانون نویسندگان ایران
در هجدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و جعفر پوینده و دستگیری چندتن از اعضای کانون
گفتگو با رضا خندان مهابادی عضو کانون نویسندگان ایران
 
2016-12-03 دویست و پنجاه مین سال گرد قانون آزادی نشر در سوئد و اصل علنیت
گزارش و گفتگوی احمد اسکندری با آرنه روت ژورنالیست و هایده درآگاهی
 
2016-12-03 نامه‌ به پروفسور دیوید هاروی، به بهانه‌ی دعوت او از سوی شهرداری تهران
جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعیِ سوسیالیست