2018-02-21 قتل کاووس سید امامی در زندان سپاه،دستگیری شماری از کنش گران محیط زیست
درنگی بر وضعیت زیست محیطی در ایران و چشم انداز هولناکی که ترسیم می شود
سخنان بیژن دره شوری و گفتگو با امیر ممبینی و مهدی هاشمی
 
2018-02-19 تنهائی و حس تنهائی. غم، رنج و کنج قلعه تنهائی
فرق بین حس تنهائی و تنها ماندن و تنها شدن؟
گفتگوی فرزین ایران فر با جواد نوروزیان از گروه تئاتر کاروان و سیامک نوروزی روان درمان گر
 
2017-02-18 بررسى بحران زيست محيطى در خوزستان و اعتراضات جارى در اهواز
در گفت و گو با مهدی هاشمی
 
2017-02-03 روز جهانی سرطان
سرطان پایان زندگی نیست
 
2016-11-19 آلودگی هوای تهران
گفت و گو با یک شهروند در ایران
 
2016-09-24 نگاهی گذرا به مشکلات نظام آموزشی و مدرسه ها
باز پاییز آمد، باز سال نو تحصیلی آغاز شد
سعید افشار، بهروز خباز، ستار رحمانی
 
2016-09-24 نمایشگاه سالیانه کتاب یوتبوری
گفت و گو با پروین اردلان
 
2016-08-27 نظرات گوناگون و بحث ها درباره قانونی کردن مواد مخدر نرم مانند ماری جوانا
استفاده دارویی از کانابیس
گفت و گو با امیر انگلوند پژوهش گر دارو