2019-01-19 دستگیری و بازداشت‌‌ جمعی دهها کنش گر محیط زیست در کردستان
گزارش شبکه حقوق بشر کردستان
 
2018-12-29 ساپی ینس انسان دانا
نوشته یووال نواح حراری ترجمه محسن مینوخرد نشر چشمه
گشت و گذاری در دگرگشت و تاریخ بشر
 
2018-12-08 گردهم آئی جهانی زیست محیطی و اقلیمی در کاتوویچ لهستان
انسان 60 درصد گونه ها و جمعیت حیوانی و گیاهی را نابود کرده است
گزارش
 
2018-10-27 دفاع از زمین یعنی تغییر دنیا
با آشغال جمع کردن از ساحل محیط زیست نجات نمی بابد
 
2018-10-13 بهداشت روان
گفت و گوی فرزین ایرانفر با رضا کاظم زاده، روانشناس
 
2018-09-22 کرونوس سایت علمی به زبان فارسی
تازه ترین ابتکارها و خبرهای گزینشی دنیای دانش
گفتگو با بیژن صباغ
 
2018-09-22 بازگشاپی مدرسه ها ونظام تبعیض آموزشی
فرزین ایران فر، سعید افشار
 
2018-09-01 حقایق پیرامون جان باختن 4 کنش گر محیط زیست در آتش سوزی جنگل های مریوان
شریف باجور، امید حسین زاده از انجمن سبز چیا و دو جنگل بان رحمت حکیمی نیا و محمد پژوهی
گفتگو با عمار گلی روزنامه نگار