2021-05-08 چهارمین موج کروناویروس در ایران، جهش ایرانی کرونا و سرعت بسیار پایین واکسیناسیون
فساد در واردات و بازار فروش واکسن "واکسن‌گیت" و خطر تبدیل شدن به یک بیماری بومی گزارش
 
2021-04-17 انفجار و خرابکاری درتأسیسات هسته‌ای نطنز، جنگ از راه دور رژیم های ایران و اسرائیل
برنامه هسته ای رژیم پروژه ای برای هیچ و پوچ، بر باد دادن ثروت
گفتگو با پروفسور مهران مصطفوی
 
2021-04-17 کرونا:درایران شهرهای سیاه و قرمز،فساد در برنامه واکسیناسیون فروش واکسن در...
در جهان:دست کم گرفتن همه‌گیری کُرونا، 87 درصد تزریق واکسن در کشورهای ثروتمند، پاسپورت‌های واکسن
 
2021-04-17 واکسیناسیون فوری رایگان همگانی، همین حالا!
خامنه ای مسئول وخامت وضعیت فاجعه بار کنونی
گفتگو با محمدعلی امینی
 
2021-04-17 حرف همسایه
نجل رحیم: آیا مغز ما به تنهائی تصمیم می گیرد
محمدعلی عموئی: شکنجه در رژیم های شاه و حکومت اسلامی
 
2021-04-10 جهش ها وگونه های جدید ویروس کرونا و بیماری کوید، واکسن ها و واکسیناسیون در جهان
عوارض جانبی واکسن ها و لخته شدن خون در واکسن استرازنکا
گفتگو با دکتر محسن شه منش متخصص بیماری های عفونی
 
2021-04-10 مشکلات و موانع تولید واکسن کرونا و عوارض جانبی واکسن ها
گفتگو با دکتر فرح وصولی مشاور شرکت های داروسازی
 
2021-04-03 نگاهی به واکسن های کرونا. گفتگو با محمد علی امینی
واکسیناسیون و وضعیت وخیم کرونائی در ایران. گزارش