2019-07-06 اکبر اقراقی، فعال سیاسی
میزبان تابستانی
 
2019-06-29 رضا پایا، فعال کارگری
میزبان تابستانی
 
2019-06-17 حسن حسام شاعر و فعال سیاسی
میزبان تابستانی
 
2019-06-14 درگذشت عیدی نعمتی، شاعر مبارز
گزیده ای از سخنانی از او
 
2019-05-18 مهاجران افغان، از کارگران ارزان تا اهرم فشار بر غرب
بازخوانی خلاصه ای از مقاله سپهر قاسمی روزنامه نگار
 
2019-05-11 گریز ناگزیر از ایران زیر سلطه حکومت اسلامی
گفتگو با مهرآفاق مقیمی نیاکیزندانی سیاسی دهه شصت، پناهجو در سوئد
 
2019-04-06 دربدری آوارگی و انتظار پناهجویان ایرانی در مالزی
گفتگو با مریم مرادی
 
2019-03-16 وضعیت زندگی پناه جویان ایرانی در ترکیه و سیاست های سخت گیرانه اتحادیه اروپا
گفتگوی بهروز خباز با احمد خلیلی نویسنده پناهنده و سارا قاضی از جمع سوسیالیست های انقلابی ایران