2019-11-02 باقر مومنی رهروی در راه بی پایان
ناصر رحیم خانی شماره تلفن برای تهیه کتاب 0737625309
 
2019-10-26 چهاردهمین جشنواره بین المللی سینمای تبعید 8- 14 نوامبر 2019 یوتبوری سوئد
دنیا خانه من است. سینمای تبعید پایداری مقاومت و تداوم مبارزه برای آزادی
گفتگو با حسین مهینی سرپرست جشنواره بین المللی سینمای تبعید
 
2019-10-05 آتش سوزی در کمپ پناهندگی در جزیره لسبوس و وضعیت پناهجویان در یونان
مخاطرات پر مخافت راه پناه. در گریزناگزیر سرگردان و آواره از آنجا رانده در اینجا مانده
گفتگو با سیاوش شهابی
 
2019-09-21 کودکان پناهنده وهم پیوستگی، چالش پیشدواری ها و دوانگاری ما و آنها
چرائی و چگونگی رشد گفتمان راسیستی، پوپولیسم ناسیونالیستی و راست افراطی
گفتگو با مهرداد درویش پور
 
2019-08-31 روایت محسن از هزاره های افغان از زندگی در هرات و تهران
از پادکست قندهار کاری از بیژن صباغ
 
2019-08-31 مشکلات پناهندگان ایرانی در مالزی
گفتگوی مریم مرادی با یک پناهجو
 
2019-08-03 محاکمه بازداشت شدگان هفت تپه را چگونه باید پاسخ داد؟
گفت و گوی بهروز خباز با بهروز فراهانی
 
2019-07-27 تحصن پناه جویان افغان در استکهلم
گفتگو با فاطمه جعفری از سخنگویان تحصن پناه جویان
گزارش: بازهم فاجعه مرگ پناهجویان در دریای مدیترانه