2019-05-18 مهاجران افغان، از کارگران ارزان تا اهرم فشار بر غرب
بازخوانی خلاصه ای از مقاله سپهر قاسمی روزنامه نگار
 
2019-05-11 گریز ناگزیر از ایران زیر سلطه حکومت اسلامی
گفتگو با مهرآفاق مقیمی نیاکیزندانی سیاسی دهه شصت، پناهجو در سوئد
 
2019-04-06 دربدری آوارگی و انتظار پناهجویان ایرانی در مالزی
گفتگو با مریم مرادی
 
2019-03-16 وضعیت زندگی پناه جویان ایرانی در ترکیه و سیاست های سخت گیرانه اتحادیه اروپا
گفتگوی بهروز خباز با احمد خلیلی نویسنده پناهنده و سارا قاضی از جمع سوسیالیست های انقلابی ایران
 
2019-03-04 یادمان علی صادقی(کاک ابراهیم) از فعالان جنبش کمونیستی ایران
علی گلابدژ
 
2019-02-11 گفتگوی عزت دولت آبادی با مرتضا جمشیدی پناه جوی افغان
از فرارلز دست طالبان تا بلاتکلیفی در سوئد
 
2019-02-09 پسر گمشده تبعیدی، نیلوفر فروتن از آستانه در گذشت
یاد شهروز رشید شاعر نویسنده پژوهش گر یادگار
فرزین ایران فر، مجید تمجیدی، سعید افشار
 
2019-02-02 راه کارها و سیاست های پناهندگی و مهاجرتی دولت های اروپائی
دیوارهای مرئی و نامرئی چگونه سر بر می آورند؟
گفتگو با احمد پوری